Hỏi Đáp - Trả lời công dân
  Bà ngoại có đăng ký khai sinh cho cháu được không? (30/04/2016)
Người gửi: Văn Thiên Trường
Địa chỉ: Phú Ninh, Quảng Nam, Số điện thoại: 01672584384, Email:
Câu hỏi: Cha, mẹ của trẻ em không thể đi đăng ký khai sinh cho con tại Ủy ban nhân dân xã thì bà ngoại có đi đăng ký được không, có cần phải có giấy ủy quyền hay không? Cụ thể, ai có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em? Xin chân thành cảm ơn!
Nội dung trả lời:

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời:

Tại khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch quy định về “Trách nhiệm đăng ký khai sinh”: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp cha, mẹ của trẻ vì lý do nào đó không thể đi đăng ký khai sinh cho con thì bà ngoại có quyền đi đăng ký khai sinh cho cháu mà không cần phải có giấy ủy quyền của cha, mẹ trẻ.


Xem các câu hỏi khác: