Hỏi Đáp - Trả lời công dân
  Hộ tịch (02/03/2017)
Người gửi: Cơ lâu Bằng
Địa chỉ: UBND xã Axan, Tây Giang, Quảng Nam, Số điện thoại: 0965742949, Email: bangtrhy88@gmail.com
Câu hỏi: Tôi sinh năm 1988, trước đây do điều kiện khó khăn, vùng sâu, vùng xa, gia đình không làm giấy khai sinh, sau này đi học giấy khai sinh của tôi do nhà trường tự hợp thức cho phù hợp để được đi học và đến khi tốt nghiệp THPT,vậy nay tôi có nhu cầu làm Giấy khai sinh bản chính cho bản thân ( làm lần đầu) thì phải làm sau. rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quý cơ quan.
Nội dung trả lời:

Bạn chưa từng đăng ký khai sinh nhưng đã có các hồ sơ, giấy tờ cá nhân (bản chính hoặc bản sao được chứng thực hợp lệ) như: CMND/Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu; Sổ tạm trú hoặc giấy tờ khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Sở Tư pháp hướng dẫn bạn đến UBND cấp xã nơi cư trú để yêu cầu đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, cụ thể như sau

* Thẩm quyền thực hiện: UBND cấp xã nơi bạn cư trú có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh

* Thành Phần hồ sơ

- Giấy tờ phải cuất trình:

+ CMND hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh nhân thân của người yêu cầu đăng ký khai sinh

+ Giấy tờ chứng minh nơi cư trú

-  Giấy tờ phải nộp:

+ Tờ khai đăng ký khai sinh

+ Văn bản cam đoan về việc chưa được đăng ký khai sinh

+ Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của bạn hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của bạn

+ Trường hợp người yêu cầu là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị vê việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, quốc tịch, quê quán, quan hệ cha – con, mẹ -con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

 

* Lưu ý: khi thực hiện đăng ký khai sinh, bạn phải cam đoan bằng văn bản đã nộp đầy đủ các giấy tờ mình có. Trường hợp bạn cam đoan không đúng sự thật, cố ý chỉ nộp bản sao giấy tờ có lợi để đăng ký khai sinh thì việc đăng ký khai sinh không có giá trị pháp lý.


Xem các câu hỏi khác: