TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 65 khách Trực tuyến

Hỏi Đáp - Trả lời công dân
  Hợp đồng lao động (04/08/2011)
Người gửi: Nguyễn Anh Thư
Địa chỉ: Công ty tư vấn xây dựng, Số điện thoại: 0935682153, Email:
Câu hỏi: Thế nào là hợp đồng lao động? Có mấy loại hợp đồng lao động? Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động? sự khác nhau giữa các hợp đồng?
Nội dung trả lời: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động; quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. 
Xem các câu hỏi khác: