Số - ký hiệu: 114 /BC-STP Ngày ban hành: 14/11/2017
Thể loại văn bản: Báo cáo Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực: Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Trích yếu: Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
File đính kèm:

BC_cua_STP_ve_dang_ky_the_chap_QSDD.docx

Lượt xem: 127
Số TT Số ký hiệu Ngày ban hành Thể loại Lĩnh vực Cơ quan ban hành Trích yếu
1 159/BC-UBND 30/10/2017 Báo cáo Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật UBND tỉnh Quảng Nam Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017
2 160/BC-UBND 30/10/2017 Báo cáo Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật UBND tỉnh Quảng Nam Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2017
3 481/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 22/05/2017 Công văn Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Công văn V/v báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 19/2015/TT-BTP
4 26 /KH-STP 18/05/2017 Kế hoạch Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017
5 321/STP-QLVPHC&TDTHPL 20/04/2017 Công văn Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam V/v hướng dẫn triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp