Danh sách báo cáo viên pháp luật
Danh sách báo cáo viên pháp luật tỉnh Quảng Nam
Thứ sáu, 05 Tháng 8 2011 08:30

 

DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số ......../QĐ-UBND

ngày ...... tháng ...... năm 2011)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ và  đơn vị công tác

I

Báo cáo viên thường trực:

 

1

Phan Khắc Chưởng

Phó Chánh án TANG tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

2

Phan Việt Cường

Chánh Thanh tra tỉnh

 3

Đặng Văn Đào

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

 4

Trần Thanh Hà

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

 5

Trần Ngọc Hòa

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

 6

Nguyễn Minh Hoàng

Phó Giám đốc Sở Giáo dục  và Đào tạo

 7

Diệp Thanh Phong

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 8

Bùi Võ Quảng

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

 9

Lê Sáu

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH

 10

Nguyễn Đình Tâm

Chánh Văn phòng HĐND&UBND

 11

Đinh Xuân Thảo

Viên trưởng Viện kiểm soát nhân dân tỉnh

 12

Nguyễn Đức Thọ

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

 13

Hồ Xuân Tịnh

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

 14

Đoàn Thế Tùng

Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

 15

Trần Khắc Thắng

Trưởng phòng Tuyên truyền - Thông tin, Ban TG Tỉnh ủy

 

TT

Họ và tên

Chức vụ và đơn vị công  tác

II

Báo cáo viên chuyên trách

tại sở,ngành,địa phương:

 

 16

Bùi Viết An

Trưởng phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My

 17

Mai Xuân Anh

Trưởng phòng Tư pháp huyện Đại Lộc

 18

Nguyễn Quang Anh

Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo

 19

Võ Thị Trâm Anh

Phó Trưởng phòng Ban quản lý các KCN Quảng Nam

 20

Nguyễn Đình Bảy

Trưởng phòng Tư pháp huyện Quế Sơn

 21

Zơ Râm Bê

Trưởng phòng Tư pháp huyện Tây Giang

 22

Phạm Bê

Chánh Thanh  tra Sở Tài nguyên và Môi trường

 23

Nguyễn Văn Chu

Trưởng phòng Tư pháp thành phố Hội An

 24

Đinh Thiên Chương

Chánh Thanh tra Sở KH&ĐT

 25

Hồ Cư

Phó Chánh Thanh tra SởCông thương

 26

Huỳnh Cư

Trưởng phòng Tư pháp huyện Nam Giang

 27

Đặng Phước Cương

Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh

 28

Lê Chí Cương

Trưởng phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh

 29

Nguyễn Quang Dũng

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh

 30

Huỳnh Bá Dương

Chánh Thanh tra Sở Công thương

 31

Trần Văn Đài

Trưởng phòng Tư pháp huyện Nam Trà My

 32

Thái Nguyên Đại

Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp

 33

Mai Xuân Đáp

Viện trưởng VKSND huyện Nam Giang

 34

Phạm Ngọc Điển

Trưởng phòng Tư pháp huyện Thăng Bình

 35

Cao Phương Đông

Phó Chi cục trưởng Cục Hải quan tỉnh

 36

Nguyễn Văn Đợi

Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Hiệp Đức

 37

Lê Văn Đức

Phó Chánh Văn phòng CQ CSDDT, Công an tỉnh

 38

Lê Văn Được

Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Thăng Bình

 39

Phan Đường

Trưởng phòng Tư pháp huyện Nông Sơn

 40

Phạm Bích Hà

Chuyên viên BQL Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang

 41

Phạm Ngọc Hà

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh

 42

Nguyễn Văn Hải

Trưởng phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ,Cục thuế tỉnh

 43

Võ Quang Hải

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

 44

Đặng Thị Hiền

Trưởng phòng Tư pháp huyện Phước Sơn

 45

Phạm Hiển

Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Điện Bàn

 46

Bùi Xuân Hiếu

Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp

 47

Trương Văn Hoài

Trưởng phòng nghiệp vụ, Trung tâm TGPL

 48

Nguyễn Đình Hùng

P. Trưởng phòng CS PCTP về môi trường, Công an tỉnh

 49

Nguyễn Mạnh Hùng

Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 - Thanh tra tỉnh

 50

Nguyễn Phi Hùng

Ban Dân chủ - Pháp luật, UBMTTQ tỉnh

 51

Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên HĐKT-KL Đoàn Luật sư Quảng Nam

 52

Phan Văn Hùng

Chuyên viên Phòng giáo dục trung học, Sở GD&ĐT

 53

Trình Minh Hùng

Chánh án TAND huyện Phú Ninh

 54

Lê Văn Hương

Phó Giám đốc Trung tâm TGPL - Sở Tư pháp

 55

Trịnh Thị Hường

Phó Văn phòng - BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

 56

Đào Duy Khánh

Ủy viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Quảng Nam

 57

Lê Thành Khang

Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh

 58

Trần Khanh

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Núi Thành

 59

Trương Văn Khôi

Phó trưởng phòng CTCT và CTQC, Công an tỉnh

 

TT

Họ và tên

Chức vụ và đơn vị công tác

II

Báo cáo viên chuyên trách

tại sở, ngành, địa phương:

 

60

Trương Khuê

Chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh

61

Nguyễn Hồng Lai 

Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ

 62

Lưu Thị Lan

Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Quảng Nam

 63

Trần Phi Long

PGĐ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Điện Bàn

 64

Đoàn Lợi

Trưởng phòng Tư pháp huyện Duy Xuyên

 65

Phan Luật

Trưởng phòng QLNS - Sở Tài chính

 66

Phạm Anh Lương

P.Trưởng phòng CSĐT tội phậm về ma túy, Công an tỉnh

 67

Đoàn Ngọc Minh

Tr ưởng phòng Doanh nghiệp Sở KH&ĐT

 68

Vũ Minh

Trưởng phòng Tư pháp huyện Tiên Phước

 69

Phan Xuân Nghĩa

Phóng viên Báo Quảng Nam

 70

Nguyễn Thế Nghiệp

Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh

 71

Lê Văn Ngọc

Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Hiệp Đức

 72

Hồ Văn Phú

Phó phòng Phòng chống TPMT - BCH BĐBP tỉnh

 73

Phan Tấn Quang

Chánh Thanh tra huyện Tiên Phước

 74

Trần Hữu Quang

Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 3 - Thanh tra tỉnh

 75

Nguyễn Duy Quang

Chánh Thanh tra Sở VH-TT&DL

 76

Hà Thanh Quốc

Trưởng phòng TC-CB, Sở Giáo dục và Đào tạo

 77

Nguyễn Thành Quý

Phó Chủ tịch HĐKT-KL Đoàn Luật sư Quảng Nam

 78

Huỳnh Quý

Phó Chánh Văn phòng Công an tỉnh

 79

Nguyễn Trần Thùy Quyên

Chuyên viên - Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh

 80

Đỗ Sẵn

Trưởng phòng Tư pháp huyện Đông Giang

 81

Trần Tám

Phó Trưởng phòng PBGDPL, Sở Tư pháp

 82

Trần Văn Tân

Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh

 83

Đỗ Minh Thanh

Trưởng phòng Tư pháp huyện Núi Thành

 84

Lê Minh Thảo

Phó Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ - Sở KH và CN

 85

Nguyễn Văn Thận

Trưởng Ban Tuyên huấn Hội nông dân tỉnh

 86

Lưu Văn Thiện

Phó phòng Trinh sát - BCH BĐBP tỉnh

 87

Phan Thọ

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

 88

Hoàng Minh Thống

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh

 89

Lê Như Thơ

Giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Đại học Quảng Nam

 90

Phan Đức Tiễn

Chuyên viên Ban an toàn giao thông tỉnh

 91

Hà Đức Tiến

Chánh Thanh tra Sở Ngoại vụ

 92

Võ Như Sơn Trà

Chánh Thanh tra huyện Nam Trà My

 93

Đoàn Văn Tri

Trưởng phòng Xây dựng văn bản, Sở Tư pháp

 94

Huỳnh Thị Trợ

Trưởng phòng Tư pháp huyện Phú Ninh

 95

Trương Ngọc Tuấn

Phó Văn phòng Sở NN&PTNT

 96

Huỳnh Thị Tuyết

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

 97

Hà Thị Kim Uyên

Phó ban CSLP - Hội LHPN tỉnh

 98

Nguyễn Ưng

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hội An

 99

Trương Văn Vỵ

Giám đốc Trung tâm TGPL - Sở Tư pháp