Danh sách thành viên Hội đồng
Danh sách Lãnh đạo và các thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam
Thứ năm, 04 Tháng 8 2011 13:35

STT

Họ và tên

Chức vụ,đơn vị công tác

Chức danh Hội đồng

phối hợp

Số điện thoại

Email

 1

Nguyễn Ngọc Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch

 

 

 2

Lê Đạo

Giám đốc Sở Tư pháp

Phó Chủ  tịch thường trực

 

 

 3

Nguyễn Minh

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch

 

 

 4

Trần Thanh An

Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải

Thành viên

 

 

 5

Phan Minh Á

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

Thành viên

 

 

 6

Lê Công Chiến

Trưởng ban DC-PL UBMTTQVN tỉnh

Thành viên

 

 

 7

Phan Văn Chín

Phó Giám đốc Sở Tài chính

Thành viên

 

 

 8

 Phạm Ngọc Chương

Phó Giám đốc Sở Y tế

Thành viên

 

 

 9

Nguyễn Văn Công

Phó Giám đốc Sở Công thương 

Thành viên

 

 

 10

Nguyễn Quang  Dũng

Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh

Thành viên

 

 

 11

Đặng Văn  Đào

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Thành viên

 

 

 12

Nguyễn Hữu Đổng

Phó Tổng biên tập Báo Quảng Nam

Thành viên

 

 

 13

Trần  Thanh Hà

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

 

 

 14

Võ Quang  Hải

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Thành viên

 

 

 15

Trần Ngọc Hòa

Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Thành viên

 

 

 16

Nguyễn Thanh Hồng

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

Thành viên

 

 

 17

Trần Thanh Liên

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Thành viên

 

 

 18

Phan Ngọc Ngự

Phó Giám đốc Công an tỉnh

Thành viên

 

 

 19

Diệp Thanh Phong

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Thành viên

 

 

 20

Bùi Võ Quảng

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Thành viên

 

 

 21

Phạm Hồng Quảng

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Thành viên

 

 

 22

Văn Ngọc Quế

Phó Chính ủy BCH Bộ đội biên phòng tỉn

Thành viên

 

 

 23

Lê Sáu

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH

Thành viên

 

 

 24

Phạm Ngọc Sinh

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Thành viên

 

 

 25

Trần Minh Thái

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Thành viên

 

 

 26

Nguyễn Tấn Thắng

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

 

 

 27

Trương Trọng Tiến

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Thành viên

 

 

 28

Hồ Xuân Tịnh

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thành viên

 

 

 29

Nguyễn Ngọc Truyền

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Thành viên

 

 

 30

Đoàn Thế Tùng

Phó Chính ủy BCHQS tỉnh

 Thành viên

 

 

 31

 32

Huỳnh T. Tuyết

Mai Văn Tư

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

 Thành viên

 Thành viên