danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 42 khách Trực tuyến
Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh họp triển khai nhiệm vụ năm 2019
Thứ tư, 13 Tháng 2 2019 22:43 - Lượt xem: 6947
PDF. In Email

Trong buổi sáng ngày 13/02/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam tiến hành cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm 2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Tân Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng phối hợp tỉnh.
Dự họp có 32/36 Ủy viên Hội đồng phối hợp tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Tổ giúp việc Hội đồng phối hợp tỉnh và phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam cũng có mặt để đưa tin về cuộc họp.

20190213 182850Tại cuộc họp các thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh nghe đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo tình hình, kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. Theo đó, ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã trong năm qua đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo thẩm quyền từng cấp dưới sự chỉ đạo hướng dẫn thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp tỉnh. Ở cấp tỉnh, các sở, ngành được giao chủ trì các đề án, đã triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng đưa pháp luật tới các nhóm đối tượng thuộc phạm vi đề án; các đơn vị không chủ trì thực hiện đề án đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, đặc biệt là quán triệt sâu nội dung pháp luật chuyên ngành cho các bộ phận liên quan. Ở cấp huyện, bên cạnh các hoạt động phối hợp tốt đối với các đơn vị cấp tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện các đề án tại địa phương, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm hướng tới cán bộ, công chức, viên chức với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt. Đặc biệt, trong năm 2018, các địa phương (cấp huyện phối hợp với cấp xã) tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả", đưa pháp luật đến từng địa bàn cơ sở theo nhu cầu của nhóm dân cư. Cùng với việc thực hiện mô hình này, ngày càng có nhiều đơn vị cấp xã quan tâm tổ chức đối thoại trực tiếp chính sách – pháp luật với người dân ở cơ sở, qua đó cho thấy đây là một hình thức phổ biến pháp luật mới và có hiệu quả.
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Văn Tân thay mặt UBND tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mà Hội đồng phối hợp tỉnh và các đơn vị, địa phương đã đạt được trong năm 2018 vừa qua; đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, như sau:
- Các sở, ngành, địa phương theo nhiệm vụ được phận công, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 30/01/2019), đảm bảo về tiến độ và chất lượng đối với từng nhóm công việc.
- Tiếp tục kiện toàn Hội đồng phối hợp tỉnh theo hướng đảm bảo cơ cấu về thành phần đại diện theo quy định nhằm tạo chơ chế linh hoạt cho cơ quan thành viên của Hội động có thể cử đại diện thay thế kịp thời các Ủy viên Hội đồng khi được cấp trên điều động nhận nhiệm vụ mới hoặc cho nghỉ hưu.
- Sở Tư pháp sớm triển khai tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trong nửa đầu năm 2019;
- Giao Sở Giáo dục – Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp đưa nội dung bồi dưỡng kiến thức pháp luật vào kế hoạch bồi dưỡng chính trì hè cho giáo viên THPT và THCS, kể từ năm 2019 và các năm tiếp theo.
Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng phối hợp tỉnh còn lưu ý về công tác tổ chức kiểm tra của Hội đồng phối hợp tỉnh đối với các ngành và địa phương, cùng với một số nội dung quan trọng khác.

PBGDPL


Tin mới:
Các tin khác: