danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 33 khách Trực tuyến

Hỏi Đáp - Trả lời công dân
  Hỏi về quy định pháp luật đền bù (18/08/2014)
Người gửi: Nguyễn Văn Anh
Địa chỉ: Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam, Số điện thoại: 0905877487, Email: doanduyxuyen@gmail.com
Câu hỏi: Tôi có một mảnh đất ở, do làm ăn xa nên tôi chưa xây nhà để ở, đã bị thu hồi; ngoài mảnh đất này tôi không còn mảnh đất nào khác trên địa bàn xã; UBND xã đã xác nhận tôi không có chổ ở nào khác tại địa phương. Hộ khẩu tôi hiện đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Ban Đền bù không bố trí đất ở cho gia đình tôi vì cho rằng tôi không thuộc diện phải di chuyển chổ ở, nên chỉ trả tiền cho gia đình tôi. Vậy, tôi xin hỏi Ban đền bù làm như thế có đúng không?
Nội dung trả lời:

Theo nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điều 74 Luật Đất đai năm 2013, việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đât thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Trường hợp của bạn bị thu hồi đất ở nên bạn sẽ được bồi thường bằng đất ở.

Mặt khác, ngoài mảnh đất bị Nhà nước thu hồi, bạn không còn một mảnh đất nào khác tại địa phương, do đó căn cứ theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai năm 2013, bạn sẽ được bồi thường bằng đất ở; trường hợp bạn không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở thì Nhà nước mới bồi thường bằng tiền.

Như vậy, trường hợp bạn có nhu cầu bồi thường bằng đất ở  mà Ban đền bù giải phóng mặt bằng lại bồi thường bằng tiền cho bạn là không đúng theo quy định của pháp luật./.

PBGDPL

 


Xem các câu hỏi khác: