TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 95 khách Trực tuyến
Tiên Phước phổ biến pháp luật và truyền thông về trợ giúp pháp lý
Thứ năm, 28 Tháng 6 2018 10:09 - Lượt xem: 370
PDF. In Email

Để thực hiện có hiệu quả Đề án phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Quảng Nam theo mô hình "Tỉnh hỗ trợ kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả" và Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 2020, năm 2017 trên địa bàn tỉnh, trong những ngày cuối tháng 6/2018, Phòng Tư pháp huyện Tiên Phước phối hợp với Trung tâm TGPL tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và truyền thông về TGPL cho 3 xã (Tiên Lãnh, Tiên Hiệp, Tiên An) trên địa bàn huyện.

tp754

(Phổ biến pháp luật và truyền thông về TGPL tại xã Tiên Lãnh)

Trong đợt này, báo cáo viên của Phòng Tư pháp huyện Tiên Phước và báo cáo viên của Trung tâm TGPL cũng đã tuyên truyền một số văn bản pháp luật mới như Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, các chính sách trợ giúp pháp lý đối với người dân các huyện nghèo, xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn, giúp cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng... Tổng số cán bộ quân dân chính xã, thôn của 3 xã nói trên đã đến dự là 258 người./.

Nguyễn Hoàng Sa


Tin mới:
Các tin khác: