TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 76 khách Trực tuyến
Tiên Phước hoàn thành đợt 1 kế hoạch phổ biến pháp luật bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh
Thứ hai, 06 Tháng 8 2018 07:59 - Lượt xem: 358
PDF. In Email

Thực hiện nhiệm vụ theo Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, trong tháng 6/2018 đến ngày 03/8/2018, Phòng Tư pháp huyện Tiên Phước đã tổ chức được 13 Hội nghị tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, kết hợp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở cho hơn 1.521 đại biểu là cán bộ, quân dân chính xã, thôn, hòa giải viên ở cơ sở tại 13 xã: Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hà, Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Hiệp, Tiên Lộc, Tiên Lập, Tiên Thọ, Tiên An, Tiên Châu, Tiên Mỹ, Tiên Phong.

tp89

(Hình ảnh phổ biến pháp luật tại một địa phương)

Cũng trong đợt này, Phòng Tư pháp đã cấp phát 1.060 tập tài liệu và 11.700 tờ rơi về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Phòng chống ma túy, Luật Bảo vệ và phát triển rừng cho nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; biên soạn 4 chương trình phát thanh hỏi đáp pháp luật cho UBND các xã, thị trấn phát thanh trên hệ thống Trạm truyền thanh cơ sở.
Đến nay, UBND các xã nêu trên cũng đang tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung pháp luật trên đến các thôn, xóm trên địa bàn; yêu cầu đến 15/8/2018, các xã phải hoàn thành nhiệm vụ này.
Trong thời gian tới, Phòng Tư pháp huyện Tiên Phước sẽ tiếp tục đợt 2 để triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, cấp phát tài liệu, biên soạn chương trình phát thanh cho 13 xã theo hướng dẫn của Sở Tư pháp và dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2018./.

Nguyễn Hoàng Sa


Tin mới:
Các tin khác: