TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 53 khách Trực tuyến
Sở Tư pháp triển khai hoạt động hướng dẫn công tác đánh giá tiếp cận pháp luật tại các xã về đích nông thôn mới năm 2018
Thứ sáu, 05 Tháng 10 2018 13:33 - Lượt xem: 293
PDF. In Email

Trong các ngày 02, 03, 04/10/2018, Tổ công tác của Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Nông Sơn và Quế Sơn tiến hành hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ UBND các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018 gồm xã Quế Lộc (Nông Sơn), Quế Xuân II, Quế Phú (Quế Sơn) trong việc thực hiện các nghiệp vụ về tự đánh giá tiếp cận pháp luật theo quy định của Bộ Tư pháp và hướng dẫn của UBND tỉnh.
Tại các buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND các xã đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, trong đó tập trung đánh giá kết quả đã đạt được; tồn tại, hạn chế đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện việc đánh giá tiếp cận pháp luật của các địa phương đã được Tổ công tác giải đáp và hướng dẫn cụ thể.
Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Tổ công tác của Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với các Phòng Tư pháp liên quan thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 12 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018 còn lạị./.

Minh Tâm


Tin mới:
Các tin khác: