TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 90 khách Trực tuyến
Phòng Tư pháp huyện Tây Giang tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền pháp luật trong trường học
Thứ hai, 08 Tháng 10 2018 14:12 - Lượt xem: 259
PDF. In Email

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa thiết thực đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong các trường học; từ đầu năm đến nay, Phòng Tư pháp huyện Tây Giang đã có 04 cuộc phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện để tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.200 lượt người tham gia.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Giang với vai trò là thành viên của Hội đồng phối hợp huyện đã tích cực chỉ đạo các Tổ chuyên môn của trường bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến giáo viên, nhân viên và học sinh.
Phòng Tư pháp đã phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh đạt kết quả khá tích cực.

ahieutg(Ảnh: Học sinh Trường PTDT nội trú THCS huyện Tây Giang trong một cuộc nghe tuyên truyền pháp luật do Phòng Tư pháp tổ chức).

Bên cạnh đó, nhiều nội dung văn bản pháp luật cũng được Nhà trường lồng ghép vào các cuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Hội đồng nhà trường để kịp thời phổ biến các nội dung thiết thực đến cán bộ, giáo viên như: Luật Giáo dục, Luật Công chức, Luật Viên chức, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình,... Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông đường bộ, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... cho các em học sinh đa phần là dân tộc thiểu số Cơtu.
Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Tư pháp và Ban Giám hiệu nhà trường, trong thời gian qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân viên và học sinh hiểu thu được nhiều kết quả rõ nét.
Thời gian tới, Phòng Tư pháp và Ban Giám hiệu nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật trong nhà trường nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của giáo viên và học sinh./.

Phòng Tư pháp huyện Tây Giang


Tin mới:
Các tin khác: