Đại Lộc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam - năm 2018
Thứ hai, 12 Tháng 11 2018 14:40 - Lượt xem: 479
PDF. In Email

Tiếp tục hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2018 theo Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 27/9/2018 của UBND huyện Đại Lộc; ngày 08/11/2018, tại Hội trường Huyện ủy Đại Lộc, Hội đồng phối hợp huyện Đại Lộc đã tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam và triển khai tuyên truyền một số văn bản luật mới. 
DaiLoc11 Tham dự Hội nghị có đại diện HĐND, UBND, UBMTTQVN và các tổ chức thàn viên; lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; đại diện UBND, UBMTTQ và các tổ chức thành viên cùng với công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.

Hội nghị nghe đồng chí Võ Ngọc Tốt, Trưởng Phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp huyện báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (2014 – 2018). Trong 05 năm qua, các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Đại Lộc diễn ra sôi nổi, dưới nhiều hình thức phong phú để đưa pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân. Cụ thể  như: toàn huyện tổ chức hơn 2.500 buổi tuyên truyền trực tiếp với hơn 70 nghìn lượt người tham gia; tổ chức cấp phát hơn 6.300 tờ rơi, tờ gấp các loại và 15.200 cuốn tài liệu, sách pháp luật cầm tay; sử dụng hơn 1.000 tấm pa - nô, áp phích tuyên truyền trực quan, cổ động đến tận các khu dân cư vào các đợt cao điểm của Ngày Pháp luật …

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Võ Ngọc Tốt đã triển khai tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Tố cáo năm 2018; đồng chí Võ Nam Phước, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, báo cáo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm hưởng ứng và tôn vinh Hiến pháp, pháp luật đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Đỗ Văn Thiêm


Tin mới:
Các tin khác: