Phòng Tư pháp Đông Giang kết thúc đợt cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật tại các xã
Thứ ba, 13 Tháng 11 2018 19:11 - Lượt xem: 461
In

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh hướng mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, trong đó dành 20% cho các hoạt động sinh hoạt Ngày Pháp luật hằng năm; từ ngày 01/11 đến 14/11/2018, Phòng Tư pháp huyện Đông Giang đã hoàn thành đợt công tác cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật tại 9 xã trên địa bàn huyện gồm: Za Hung, Kà Dăng, Ating, Jơ Ngây, Mà Cooih, Tà Lu, Sông Kôn, Ating và xã Tư, với gần 400 người là cán bộ quân dân chính tham gia.
Hình thức sinh hoạt và chủ đề triển khai bao gồm sinh hoạt tập thể dưới hình thức tọa đàm, đối thoại, trao đổi, tìm hiểu kiến thức pháp luật về các lĩnh vực như Hôn nhân và gia đình, Dân sự, Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan. Trong các buổi sinh hoạt, báo cáo viên hướng trọng tâm vào các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của bà con như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử ...
Chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên tại các xã chính là đợt bổ sung kinh nghiệm và kiến thức pháp luật hằng năm cho các tuyên truyền viên pháp luật tại các địa bàn để từ đó các quy định của pháp luật được lan tỏa về từng thôn, bản./.

DONGGIANG11GOANAND

Đồng chí Đỗ Sẵn Trưởng phòng Tư pháp chủ trì một buổi Tọa đàm sinh hoạt Ngày Pháp luật năm 2018 tại cơ sở.

Thái Hùng
(PTP Đông Giang)


Tin mới:
Các tin khác: