Bộ CHQS tỉnh học tập, nghiên cứu Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Thứ sáu, 16 Tháng 11 2018 15:34 - Lượt xem: 494
In

Nằm trong chương trình phổ biến, giáo dục các chuyên đề pháp luật năm 2018 theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; vừa qua Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề "Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017" cho đội ngũ cán bộ, nhân viên đang công tác tại Cơ quan Quân sự tỉnh và một số các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.
Báo cáo viên pháp luật của Bộ CHQS tỉnh đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm, tác động trực tiếp đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công ở các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh, như: các nguyên tắc và chính sách của Nhà nước; tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, những tác động của Luật đến người dân, xã hội; đặc biệt là các nội dung quy định của Luật đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công ở các cơ quan, đơn vị LLVT nhân dân, nhất là với các loại hình tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng được giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng.
Chuyên đề cũng đề cập đến thực trạng việc quản lý, sử dụng tài sản công ở các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh thời gian qua, những giải pháp cơ bản để tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về quản lý, sử dụng tài sản công, thông qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, tăng cường công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang-thiết bị theo phân cấp, góp phần tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự được giao./.

Thượng tá Nguyễn Thiện Tâm
(Chánh Thanh tra Quốc phòng
Bộ CHQS tỉnh)


Tin mới:
Các tin khác: