Tín hiệu tích cực từ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Tây Giang
Thứ sáu, 07 Tháng 12 2018 07:50 - Lượt xem: 566
PDF. In Email

Bám sát chương trình trọng tâm công tác tư pháp hàng năm, Phòng Tư pháp huyện Tây Giang tham mưu UBND huyện thường xuyên chỉ đạo tổ chức kiện toàn, củng cố đội ngũ, cán bộ trực tiếp làm công tác PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật huyện. Đến nay, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Tây Giang có 35 thành viên; đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện có 33 đồng chí cùng 50 tuyên truyền viên pháp luật ở các xã và những người được mời tham gia công tác PBGDPL tại cơ sở.

nttthMột buổi tuyên truyền pháp luật kết hợp trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Agrồng, xã Atiêng.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các địa phương, các cơ quan, ban ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện công tác PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm gắn với những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện và được triển khai một cách đồng bộ từ huyện đến cơ sở, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền; treo băng rôn, khẩu hiệu, phát thanh trên hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở; cấp phát tờ rơi, tờ gấp... thông qua đó, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và địa phương được chuyển tải một cách sinh động, kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc của người dân.
Trong năm 2018, Phòng Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung của Đề án "Tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn huyện, giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020"; hợp đồng tuyên truyền với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện xây dựng Chuyên mục phát thanh "Chính sách pháp luật với người dân" mỗi tháng hai chương trình và được phát bốn lần trên sóng phát thanh của Đài huyện và các Trạm truyền thanh xã; phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Tây Giang tổ chức Hội thi Tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình, nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, có hơn 300 học sinh, thầy cô giáo nhà trường tham dự; tham mưu tổ chức 31 đợt tuyên truyền các Luật như: Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Du lịch; Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành thu hút 3.867 lượt người tham gia và cấp phát 700 tập tài liệu miễn phí cho cán bộ, Nhân dân và học sinh trong huyện. Tuyên truyền viên pháp luật 10 xã tổ chức 119 cuộc PBGDPL trực tiếp tại các thôn và khu dân cư, có 6.888 lượt người tham gia.
Bên cạnh đó, Phòng cũng đã tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn huyện; như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật, treo băng rôn, khẩu hiệu tại các khu đông dân cư, Lễ mít tinh tại khu Trung tâm hành chính huyện có hơn 500 người là lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, ban ngành huyện và UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã tham dự.
Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả từ công tác PBGDPL đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới góp phần đưa Tây Giang phát triển bền vững trong tình hình mới./.

Tâm Hiếu
(P.Tư pháp Tây Giang)


Tin mới:
Các tin khác: