Tuyên truyền pháp luật ở thành phố Tam Kỳ: HIỆU QUẢ TỪ HỆ THỐNG TRUYỀN THANH CƠ SỞ
Thứ tư, 02 Tháng 1 2019 13:57 - Lượt xem: 503
PDF. In Email

Trong thời gian qua, hệ thống truyền thanh cơ sở của TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, xã hội diễn ra cũng như góp phần vào việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân trên địa bàn.

tamky 01
Cán bộ truyền thanh phường trong một buổi
ghi âm chương trình phổ biến pháp luật

Vi cách đưa tin nhanh, liên tc, đy đ và d hiu, t nhiu năm nay, h thng truyn thanh phường An Sơn đã thu hút đông đo người dân quan tâm theo dõi các s kin chính tr, xã hi quan trng. Bà Hoàng Th T. Lu - mt người dân sinh sng trên đa bàn phường chia s: “Các cm loa phát thanh ca phường được lp đt trên hu khp các tuyến ph, phn ánh các s kin chính tr xã hi quan trng và các chính sách pháp luật mới của trung ương, của tỉnh rất kp thi đã giúp cho tôi nm bt đy đ thông tin dù đang làm vic nơi đâu hoc ngay khi đang sinh hot ti nhà”.

Ngay trong thi bui công ngh thông tin bùng n vi các phương tin nghe nhìn hin đi, h thng truyn thanh cơ s vẫn có mt v trí quan trng trong đi sng hng ngày ca người dân. Nhn thc được điu này, UBND phường Hòa Hương luôn chú trng trong vic xây dng tin bài, nâng cao cht lượng k thut t các khâu ghi âm chương trình đến vic phát sóng, tiếp âm. Lãnh đo và cán b truyn thanh phường cũng nêu cao tinh thn trách nhim trong công vic, bám sát các s kin chính tr, xã hi đ cho ra các sn phm thông tin truyn thanh tt nht. Ông Lê Hng Tuyến - Ch tch UBND Phường Hòa Hương cho biết: “Ngoài vic tiếp âm phát sóng các s kin chính tr, xã hi ca trung ương, ca tnh và thành ph, chúng tôi còn thường xuyên t chc tuyên truyền chính sách pháp luật trên các lĩnh vực đời sống xã hội mà người dân cần phải được tìm hiểu mt cách thường xuyên, kp thi và đy đ”.

Hiện nay, 13/13 xã, phường của TP.Tam Kỳ đều có hệ thống truyền thanh, trong năm 2018, đã phát sóng 368 lần các chương trình phổ biến giáo dục pháp luật. Hướng tới năm 2019, UBND thành phố cũng đã phê duyệt chương trình phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở, hướng đến việc nâng cấp và hoàn thiện hệ thống này từ chất lượng kỹ thuật đến nội dung thông tin nhằm tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội.

Ông Nguyễn Quốc Sử Trưởng phòng Tư pháp thành phố cho biết: “Hằng tuần, Phòng Tư pháp luôn thực hiện việc biên soạn “bản tin pháp luật tuần”và gửi về cho các địa phương để các địa phương linh hoạt sử dụng trên trạm truyền thanh xã, phường”. Có thể nói đây là kinh nghiệm và cũng là trách nhiệm của Phòng Tư pháp thành phố trong vai trò hỗ trợ các địa phương duy trì tốt hoạt phổ biến pháp luật trên kênh truyền thanh cơ sở.

Với ưu điểm có tầng suất truyền tải thông tin nhanh và linh hoạt trên một phạm vi rộng, hệ thống truyền thanh cơ sở của thành phố Tam Kỳ đang tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương./.

Thúy Sương


Tin mới:
Các tin khác: