Huyện Đại Lộc họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật năm 2018
Thứ ba, 08 Tháng 1 2019 10:14 - Lượt xem: 509
PDF. In Email

Ngày 04/1/2019, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Đại Lộc tổ chức cuộc họp xét, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Võ Ngọc Tốt, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện chủ trì cuộc họp.

DaiLoc 01Trước khi đi vào xem xét kết quả đối với từng đơn vị, đồng chí Võ Ngọc Tốt, quán triệt lại một số nội dung, tiêu chí đánh giá xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. Sau đó, đồng chí Tống Thị Thu Vân, Phó Trưởng phòng Tư pháp báo cáo kết quả bảng tổng hợp điểm số do các xã, thị trấn tự chấm trên cơ sở 05 tiêu chí và 25 chỉ tiêu theo quy định. Tại cuộc họp này Hội đồng chỉ xem xét kết quả tự chấm đối với 16/18 xã, 02 xã Đại Đồng và Đại Quang đã được xét cuối tháng 11/2018 phục vụ cho việc đánh giá tiêu chí về đích nông thôn mới.

Qua cuộc họp, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Đại Lộc đã rà soát, xem xét lại một cách nghiêm túc kết quả các chỉ tiêu, tiêu chí mà các địa phương đã thực hiện được và đi đến thống nhất két luận 13/16 xã, thị trấn đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận trong năm 2018.

Như vậy, cùng với 02 xã đã được xét trong tháng 11, huyện Đại Lộc có 15/18 xã, thị trấn phấn đấu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2018 (tỉ lệ 83,3%). 3 đơn vị, gồm Đại An, Đại Hồng và Đại Lãnh do vi phạm điểm d khoản 1 Điều 6 Quyết định 619/QĐ-TTg nên không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018./.

Trần Thị Chính


Tin mới:
Các tin khác: