TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 118 khách Trực tuyến
Tuyên truyền và đối thoại chính sách pháp luật tại xã Đại Sơn
Thứ hai, 08 Tháng 4 2019 10:42 - Lượt xem: 127
PDF. In Email

Ngày 05/4/2019, tại Hội trường UBND xã Đại Sơn, Phòng Tư pháp và Thanh tra huyện Đại Lộc phối hợp với UBND xã này tổ chức tuyên truyền pháp luật và đối thoại chính sách pháp luật cho hơn 70 cán bộ xã, thôn, hòa giải viên và một số hộ dân tại địa phương. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp, Thanh tra, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN và Trưởng các đoàn thể xã.
dáionzsHội nghị nghe đồng chí Nguyễn Tấn Nhân, Chánh Thanh tra huyện báo cáo một số điểm mới của Luật tố cáo 2018, đồng chí Võ Ngọc Tốt, Trưởng Phòng Tư pháp báo cáo nội dung Luật phòng, chống tham nhũng và tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở. Thời gian còn lại Phòng Tư pháp và UBND tổ chức đối thoại chính sách pháp luật với nhân dân. Có 05 ý kiến được nêu liên quan đến đất đai, chính sách bảo trợ xã hội, đã được Phòng Tư pháp và UBND xã trả lời thấu tình đạt lý theo quy định của pháp luật.
Đây là hoat động tuyên truyền pháp luật để thực hiện mô hình "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả". Cũng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, trong thời gian đến UBND xã Đại Sơn sẽ tiếp tục tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật theo kế hoạch đề ra.

Dương Pho
TP – HT Đại Sơn