TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 128 khách Trực tuyến
Xã Đại Hòa, Đại Phong triển khai tuyên truyền pháp luật theo mô hình của tỉnh
Thứ hai, 20 Tháng 5 2019 15:14 - Lượt xem: 157
PDF. In Email

Vào ngày 16/5/2019 tại xã Đại Hòa và ngày 17/5/2019 tại xã Đại Phong, Phòng Tư pháp huyện Đại Lộc đã phối hợp với UBND của 2 xã này tổ chức tuyên truyền pháp luật theo mô hình "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả" cho cán bộ, công chức xã và cán bộ quân dân chính, hòa giải viên cơ sở ở các thôn trên địa bàn xã.

dp55dh55

(Hội nghị tại xã Đại Phong)
(Hội nghị tại xã Đại Hòa)
Tại mỗi xã, đồng chí Võ Nam Phước, Phó Ban pháp chế HĐND huyện báo cáo một số nội dung chính của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, Luật tố cáo 2018; đồng chí Võ Ngọc Tốt, Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Luật phòng, chống tham nhũng 2018, giới thiệu một số nội dung Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở.
Cũng tại các hội nghị trên, Phòng Tư pháp và UBND 02 xã tổ chức đối thoại chính sách pháp luật và trả lời một số ý kiến xoay quanh lĩnh vực đất đai như: chỉnh lý biến động, điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, những bất cập người dân phải trả phí khi đi điều chỉnh thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện sát nhập thôn, khu phố theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh.
Đây là hoạt động đầu tiên trong 4 hoạt động thực hiện mô hình tuyên truyền pháp luật của tỉnh. Trong thời gian đến UBND 02 xã Đại Hòa và Đại Phong sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Tư pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật theo kế hoạch đề ra./.

Huỳnh Trí Dũng-Nguyễn Tắc
(TP- HT xã Đại Hòa, Đại Phong)


Tin mới:
Các tin khác: