Ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Thứ hai, 22 Tháng 7 2019 14:01 - Lượt xem: 4924
PDF. In Email

Chiều 19/7/2019, tại Hội trường Sở Tư pháp, ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Tư pháp, Lãnh đạo 18 Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Đặng Văn Đào – Giám đốc Sở và đồng chí Bùi Xuân Hiếu – Phó Giám đốc Sở đồng chủ trì Hội nghị.

hoinghi6th

Với quyết tâm và sự đồng thuận cao, trong 6 tháng đầu năm 2019, các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tư pháp theo kế hoạch của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Tư pháp tỉnh đã hoàn thành, đạt chất lượng đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Chất lượng báo cáo thẩm định được chú trọng thể hiện được vai trò, vị trí của cơ quan Tư pháp trong việc "gác cổng" về công tác xây dựng thể chế của HĐND, UBND các cấp; công tác phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục theo hướng mới đó là "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí – cấp huyện tổ chức thực hiện – cấp xã tiếp nhận kết quả"; tăng cường nâng cao chất lượng vụ việc tham gia tố tụng tại phiên tòa; đồng thời duy trì hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở. Tiếp tục triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Đề án triển khai Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch và xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Hoạt động công chứng, chứng thực hướng mạnh đến phục vụ tổ chức, công dân, góp phần thu phí cho Nhà nước; tiếp tục triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, Sở Tư pháp đã xây dựng được quy trình nội bộ giải quyết 254 thủ tục hành chính 3 cấp tỉnh, huyện, xã; phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông thực hiện xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trong toàn ngành. Thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 4 và các thủ tục hành chính khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở ở mức độ 3.

Hội nghị cũng đã thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác 6 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ như nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách hành chính trong toàn ngành, không để xảy ra tình trạng trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; tham mưu tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đăng ký hộ tịch, đảm bảo thống nhất trong việc kết nối dữ liệu trong toàn tỉnh; tập trung thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, bán đấu giá tài sản, luật sư và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc, đưa vào sử dụng văn bản điện tử, hạn chế tối đa việc sử dụng văn bản giấy trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ..../.

Tường Vy


Tin mới:
Các tin khác: