Bắc Trà My tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho các xã, thị trấn
Thứ hai, 09 Tháng 9 2019 13:48 - Lượt xem: 252
PDF. In Email

Sáng ngày 06/9/2019, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức tập huấn kỹ năng, kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở cho hơn 50 hòa giải viên các tổ hòa giải của xã Trà Đông, xã Trà Nú và thị trấn Trà My.
btmaxuamTại buổi tập huấn, sau khi nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và Nghị định 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; các hòa giải viên đã cùng nhau trao đổi những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác hòa giải cơ sở trong thực tiễn tại địa phương.
Thông qua lớp tập huấn, các hòa giải viên đã được củng cố những kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải để vận dụng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở; đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ hòa giải tại cơ sở, qua đó, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động hòa giải tại địa phương trong thời gian tới./.

Thùy Trang


Tin mới:
Các tin khác: