Xã Bình Đào tuyên truyền Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị
Thứ sáu, 27 Tháng 9 2019 16:17 - Lượt xem: 243
PDF. In Email

Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2021 hướng về cơ sở theo mô hình "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả"; trong 02 ngày 20 và 24/9/2019, Phòng Tư pháp Thăng Bình phối hợp với UBND xã Bình Đào tổ chức Hội nghị tuyên truyền Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, nhân dân thôn Phước Long và thôn Trà Đóa 1.
bdaoViệc tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ và nhân dân về các nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, vì bên cạnh việc nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về quyền con người theo tiêu chí quốc tế, qua đó còn giúp cho cán bộ, nhân dân thấy rõ hơn trách nhiệm của Nhà nước ta trong việc tôn trọng, đảm bảo và thực thi đầy đủ các cam kết trong Công ước quốc tế quan trọng này mà Việt Nam là quốc gia thành viên./.

Tấn Hùng


Tin mới:
Các tin khác: