Bắc Trà My triển khai thực hiện kế hoạch PBGDPL từ nguồn kinh phí của tỉnh
Thứ năm, 10 Tháng 10 2019 08:35 - Lượt xem: 220
PDF. In Email

btmctt9Thực hiện Đề án "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí – cấp huyện tổ chức thực hiện – cấp xã tiếp nhận kết quả" tại 12 xã, thị trấn và 01 xã hợp đồng ủy quyền của Sở Tư pháp về thực hiện đề án tại xã trọng điểm; từ giữa năm 2019 đến nay Phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My đã tổ chức được 13 buổi tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp; Bộ luật Hình sự 2015 (SĐBS), ... cho cán bộ quân dân chính cấp xã và 26 buổi tuyên truyền khác tại các thôn của 13 xã, thị trấn với hơn 1.560 người tham dự.
btmcttttt9Cũng qua các đợt tuyên truyền này, Phòng Tư pháp đã cấp phát 6.500 tờ gấp pháp luật về Luật Lâm nghiệp, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bình đẳng giới và Trợ giúp pháp lý cho nhân dân các xã trên địa bàn huyện.
Trong thời gian còn lại của năm 2019, Phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác PBGDPL để hoàn thành sớm các nhiệm vụ đã đề ra./.

P.Tư pháp Bắc Trà My


Tin mới:
Các tin khác: