Phước Sơn tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở
Thứ ba, 15 Tháng 10 2019 10:35 - Lượt xem: 207
PDF. In Email

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND huyện Phước Sơn về tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2019; trong các ngày từ ngày 08 đến 11/10/2019, Phòng Tư pháp phối hợp với UBND các xã Phước Chánh, Phước Công, Phước Hiệp, Phước Hòa và thị trấn Khâm Đức tổ chức (03 lớp) tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở tại các xã, thị trấn nêu trên.
appsTại mỗi địa phương, Phòng Tư pháp triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; kỹ năng hòa giải ở cơ sơ; và hướng dẫn về quy trình bầu hòa giải viên, Tổ trưởng Tổ hòa giải theo quy định tại Nghị quyết Liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTWMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chế độ hoạt động hòa giải theo quy định tại Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh.
Có 114 đại biểu đến dự các lớp tập huấn nêu trên, gồm: Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN, công chức Tư pháp – Hộ tịch, Địa chính – Xây dựng, Văn phòng – Thống kê của các xã, thị trấn và các thành viên của các Tổ hòa giải ở cơ sở. Địa phương coi đây là các lớp tập huấn quan trọng nhằm giúp cho các đại biểu nắm vững các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, nhất là kỹ năng hòa giải đối với các hòa giải viên sau khi được củng cố, kiện toàn cùng với hệ thống thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam./.

Hà Huy Pháp


Tin mới:
Các tin khác: