Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn huyện Bắc Trà My
Thứ tư, 13 Tháng 11 2019 08:13 - Lượt xem: 188
PDF. In Email

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, các địa phương trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật sôi nổi, cụ thể như sau:
Phòng Tư pháp đã cấp khẩu hiểu cho các xã thuộc Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hướng về cơ sở, theo mô hình "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện – cấp xã tiếp nhận kết quả" và xã trọng điểm vi phạm pháp luật.
Xã Trà Dương phối hợp với trường THCS tổ chức Hội thi hùng biện câu chuyện đạo đức và pháp luật cho học sinh trên địa bàn nhằm rèn luyện tác phong "Sống, học tập, làm việc theo hiến pháp và pháp luật" cho học sinh góp phần xây dựng nếp sống văn hoá trong nhà trường và nâng cao nhận thức của học sinh.
btm911Xã Trà Đông, xã Trà Nú, xã Trà Giang tổ chức Hội thi hòa giải viên và Hội thi tìm hiểu pháp luật cho thành viên tổ hòa giải các thôn. Các xã đã có các hình thức tổ chức mới lạ, tạo điểm nhấn cho cuộc thi cùng sự hưởng ứng của các đội thi đã giúp cuộc thi đạt kết quả tốt.
Thị trấn Trà My tổ chức tuyên tuyền Bộ Luật Hình sự cho cán bộ, công chức xã và quân dân chính các tổ dân phố trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện tuyên truyền qua hình thức băng rôn, khẩu hiệu và tuyên truyền pháp luật trong cơ quan../.

PTP Bắc Trà My


Tin mới:
Các tin khác: