Sôi nổi “Ngày Pháp luật” tại thành phố Tam Kỳ
Thứ sáu, 15 Tháng 11 2019 08:03 - Lượt xem: 313
PDF. In Email

Ngày Pháp luật có ý nghĩa thiết thực góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, khẳng định vai trò của pháp luật trong đời sống. Để hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật thực sự phát huy hiệu quả tích cực, thành phố Tam Kỳ đã dần đưa Ngày Pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.
Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2019, thành phố Tam Kỳ xác định chủ đề "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật". Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung trong thời gian 2 tháng (từ 01/10 đến 30/11); trong đó cao điểm từ ngày 05/11 đến 11/11. Đến nay, tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố đã tích cực tổ chức các hoạt động sôi nổi nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật với nhiều hình thức khác nhau như:
Ở cấp thành phố
npltk9Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, trong đó tập trung các văn bản luật như: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật tiếp cận thông tin, Luật an ninh mạng, Luật tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật bảo vệ môi trường, Luật phòng, chống tác hại của rượu bia và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Tổ chức hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật theo Đề án PBGDPL của tỉnh. Tổ chức Hội thi trực tuyến hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 về tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tổ chức 04 đợt tư vấn thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, chế độ chính sách, bảo hiểm, tư pháp, công an... cho nhân dân. Phát hành các tài liệu tuyên truyền: Tập san phổ biến giáo dục pháp luật (số 3/2019), đề cương tuyên truyền về Ngày Pháp luật, đề cương tuyên truyền các văn bản luật mới, bản tin pháp luật tuần, tháng... Xây dựng chuyên mục Ngày Pháp luật trên các cổng/trang thông tin điện tử của UBND thành phố, các phòng, ban, đơn vị và UBND xã, phường để đăng tải các bài viết, clip tuyên truyền về Ngày Pháp luật. Thực hiện, phát sóng các phóng sự, bài viết về tình hình chấp hành pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh, truyền hình của thành phố và xã, phường. Tuyên truyền các văn bản luật mới trên các trang thông tin điện tử, facebook tuphaptamky. Tuyên truyền thông qua pa nô, băng rôn, áp phích, phướn... về Ngày Pháp luật trên các tuyến đường chính và khu dân cư. Bên cạnh đó, các phòng, ban, đơn vị, hội, đoàn thể tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa của Ngày Pháp luật, tổ chức sinh hoạt tìm hiểu pháp luật. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật.
Tại xã, phường
Toàn bộ 13/13 xã phường phát động và tuyên truyền ý nghĩa Ngày Pháp luật trong toàn thể cán bộ quan dân chính và Nhân dân; phát động cán bộ công chức cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật khi thi hành công vụ. Mỗi xã, phường triển khai ít nhất một mô hình, điển hình như:
Phường Hòa Thuận tổ chức đối thoại chính sách pháp luật về Cấp GCNQSDĐ và Tư vấn pháp luật về thủ tục hành chính cấp xã cho nhân dân trên địa bàn phường; tổ chức tuyên truyền Luật An toàn giao thông cho học sinh khối tiểu học; tổ chức tư vấn pháp luật và thủ tục hành chính cho nhân dân hai khối phố Đông Yên và khối phố Đông Trà; tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của rượu, bia, Luật bảo vệ môi trường, Bộ luật dân sự bằng hình thức hái hoa dân chủ nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phường An Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của phường; tuyên truyền, chính sách, quy định pháp luật mới trên hệ thống truyền thanh của phường và trong buổi chào cờ thứ 2 đầu tháng; đăng bản tin và clip tham gia hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)" trên kênh YouTube, facebook và trên Trang tin phổ biến, giáo dục pháp luật của phường; tổ chức Lễ phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019 tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia do UBND thành phố tổ chức.
Phường An Xuân ban hành kế hoạch liên tịch và triển khai phát động hội thi "tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019 cho cán bộ và hội viên các Hội Liên hiệp phụ nữ, Nông dân, Đoàn thanh niên về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; tổ chức tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường, phát động xây dựng tuyến phố văn minh hưởng ứng Ngày Pháp luật lồng ghép trong buổi sinh hoạt "Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư" tại các khối phố.
npltkkk999Phường Trường Xuân tổ chức tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường và các Nghị định xử phạt VPHC trên lĩnh vực môi trường; tổ chức hội thi tìm hiểu pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; phát 1.000 tờ gấp pháp luật về môi trường tại các buổi sinh hoạt Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng pano, áp phích về pháp luật bảo vệ môi trường trên các trục đường chính; tổ chức hội nghị ra mắt Câu lạc bộ "Thắp sáng niềm tin" và Câu lạc bộ "Tuổi trẻ với pháp luật"; ký cam kết thực hiện 3 không và thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Phường Hòa Hương tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật trẻ em và các chuyên đề về công tác bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.
Xã Tam Thanh tuyên truyền Luật hôn nhân và gia đình cho phụ nữ thôn Tỉnh Thủy; và hội nghị tuyên truyền Luật an ninh mạng, Luật trẻ em cho phụ nữ trên địa bàn toàn xã.
13/13 xã, phường thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, băng rôn khẩu hiểu tuyên truyền; huy động toàn thể CBCC – NLĐ cơ quan, đoàn viên thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh và toàn thể nhân dân ra quân dọn vệ sinh môi trường tại cơ quan, khu dân cư và nhà văn hóa các khối phố, các tuyến đường; trồng cây xanh xây dựng đô thị xanh – sạch – đẹp. Các địa phương còn kết hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật gắn với Ngày Đô thị Việt Nam (08/11) và Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).
Bên cạnh các hoạt động PBGDPL, các đơn vị, địa phương còn chú trọng xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả. Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích, là gương sáng điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, PBGDPL.
Có thể nói, việc nâng cao chất lượng các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, về bản chất cũng chính là các biện pháp nhằm phát huy hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn. Chính vì ý nghĩa đó cần nhận thức "Ngày Pháp luật" không chỉ là một ngày, một tháng hay một đợt phát động hưởng ứng, mà phải quan tâm tiến hành thường xuyên và được lồng ghép trong mọi hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội cũng như sinh hoạt hằng ngày của người dân./.

Thúy Sương


Tin mới:
Các tin khác: