Tiên Phước tập huấn phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu XLVPHC và TDTHPL đến cấp xã
Thứ hai, 09 Tháng 12 2019 10:28 - Lượt xem: 302
PDF. In Email

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tập huấn hế thống quản lý về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (XLVPHC và TDTHPL) cho lực lượng Công an và Quân sự cấp xã, cũng như để sử dụng có hiệu quả phần mềm trên địa bàn toàn huyện từ năm 2020; sáng 06/12/2019, Phòng Tư pháp huyện Tiên Phước tổ chức tập huấn phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu xử XLVPHC và TDTHPL cho 40 cán bộ có liên quan là Trưởng Công an, Chỉ Huy trưởng quân sự, Công chức Tư pháp – hộ tịch; Địa chính - Xây dựng 15 xã, thị trấn.
tp11111133Tại lớp tập huấn, báo cáo viên giới thiệu tổng quan và hướng dẫn trực tiếp kỹ năng thao tác trên máy tính và một số lưu ý khi sử dụng phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu XLVPHC và TDTHPL.
Đợt tập huấn này cũng là dịp để những người làm chuyên môn tại địa phương phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác XLVPHC và TDTHPL tại địa phương. Các vướng mắc nêu ra đã được Phòng Tư pháp giải đáp, hướng dẫn cụ thể, giúp cho công tác công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Tiên Phước ngày càng hoàn thiện hơn. Đồng thời giúp đội ngũ công chức nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ để tham mưu tốt công tác XLVPHC ở địa phương đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành của UBND cấp cơ sở, thúc đẩy cải cách hành chính thời gian đến./.

Nguyễn Hoàng Sa


Tin mới:
Các tin khác: