Kết quả công tác PBGDPL tỉnh Quảng Nam năm 2019
Thứ hai, 09 Tháng 12 2019 10:33 - Lượt xem: 339
PDF. In Email

Năm 2019, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh đã được các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của tỉnh và 18 huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả nổi bật, như sau:
Về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật: Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã được kiện toàn theo Quyết định số 1128/QĐ –UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh, theo hướng các Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo theo chức danh, được phân công phụ trách công tác PBGDPL. Đến nay, sau khi đã được kiện toàn, Hội đồng Phối hợp tỉnh hiện có 36 Ủy viên, đảm bảo về cơ cấu thành phần theo quy định. Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiện toàn Hội đồng Phối hợp cấp huyện theo quy định.
Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được củng cố kiện toàn thường xuyên. Tính đến nay, toàn tỉnh có 75 báo cáo viên pháp luật. Cấp huyện có 385 báo cáo viên pháp luật và 2.574 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã tiếp tục được rà soát, kiện toàn và bổ sung mới đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chuyên môn theo yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ. Ngày 29/8/2019, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam phối hợp với Vụ PBGDPL Bộ Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL cho hơn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và một số báo cáo viên pháp luật cấp huyện; qua đó nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trao đổi kinh nghiệm, nhất là tuyên truyền miệng.
Kết quả PBGDPL tại các sở, ban, ngành tỉnh: Thực hiện Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2019 của UBND tỉnh và chỉ đạo của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương; hầu hết các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã ban hành kế hoạch PBGDPL năm 2019 của đơn vị mình, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ công tác PBGDPL theo hướng dẫn của UBND tỉnh. Trong đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã dành sự quan tâm tích cực cho công tác PBGDPL, như Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải ...
Tính đến cuối tháng 11/2019, trên toàn tỉnh đã tổ chức 647 cuộc PBGDPL với 47.100 lượt người tham dự; qua đó cấp, phát 104.419 tài liệu các loại. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật hoặc lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các hội nghị khác để tập trung quán triệt các luật quan trọng như Luật phòng chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Luật an ninh mạng, Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Luật đất đai, Luật an toàn giao thông... và các văn bản hướng dẫn thi hành luật thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động trong đơn vị mình.
Tiếp tục triển khai hình thức tổ chức thi tìm hiểu pháp luật như Cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2019, qua 2 vòng thi (từ ngày 10/9/2019 đến ngày 30/10/2019), đã có 5.198 lượt thí sinh là công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Tư pháp tổ chức, trong tháng đầu tiên đã có hàng ngàn học sinh các trường THPT tại các địa phương của tỉnh Quảng Nam tham gia.
Kết quả công tác PBGDPL tại các địa phương: Phòng Tư pháp 18 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị cấp huyện và các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác PBGDPL tại địa phương với nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp, tư vấn pháp luật, đối thoại chính sách pháp luật, cấp phát tờ gấp, tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt của cộng đồng, phương tiện thông tin đại chúng... đồng thời ký kết các kế hoạch liên tịch về phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên, phụ nữ, đoàn thanh niên...
Trong năm 2019, các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức được 951 lớp/cuộc tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 73.768 lượt người tham dự (Số tài liệu được cấp phát là 102.440 cuốn/tập). Bên cạnh đó, các đơn vị như Đại Lộc, Tam Kỳ, Phú Ninh, Duy Xuyên, Điện Bàn... còn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối thoại chính sách pháp luật với nhân dân trên nhiều lĩnh vực: về đất đai và giải tỏa đền bù, về hộ tịch, chính sách cho người có công ...
Bên cạnh hình thức tuyên truyền miệng tiếp tục được phát huy cùng với một số hình thức tuyên truyền khác, nhiều địa phương còn sử dụng một số hình thức tuyên truyền mới, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Như phối hợp tuyên truyền pháp luật trong các dịp lễ hội, đưa nội dung pháp luật vào câu hát bài chòi, lô tô... bước đầu thu được kết quả tốt (huyện Đại Lộc); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác PBGDPL thông qua cổng/trang thông tin điện tử để giới thiệu văn bản pháp luật mới, giải đáp pháp luật, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến (thành phố Tam Kỳ); tiếp tục thực hiện mô hình các "Mỗi tuần một điều luật" ...
Các địa phương (đặc biệt là ở cấp xã) đã tổ chức được 97 cuộc thi tìm hiểu pháp luật (thi trực tuyến, rung chuông vàng, hát bài chòi, sân khấu hóa, phiên tòa giải định ...) theo quy mô nhỏ, đã thu hút được 33.457 lượt người tham dự. Đây là hiệu quả được phát huy từ nguồn kinh phí đầu tư hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo mô hình "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả".
Công tác hòa giải ở cơ sở: Trong năm 2019 công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện, cụ thể như sau: Đến nay, công tác kiện toàn lại các tổ hòa giải đã được thực hiện xong, toàn tỉnh hiện nay có 1.247 Tổ hòa giải với 6.849 hòa giải viên (số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ là 5.409 người).
Tổng số vụ việc được các Tổ hòa giải trên toàn tỉnh tiếp nhận là 1.902 vụ việc; đã giải quyết là 1.792 vụ; trong đó, đã hòa giải thành là 1.499 vụ (đạt 83,64%), hòa giải không thành là 293 vụ (chiếm 16,36 %) và đang xác minh để tiếp tục hòa giải là 110 vụ việc.
Công tác tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Thành phố Tam Kỳ và các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Bắc Trà My, Duy Xuyên, Quế Sơn, Tiên Phước, ... đã mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng và cấp phát tài liệu pháp luật cho các hòa giải viên.
Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Văn phòng ĐPNTM tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn hướng dẫn Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác đánh giá tiếp cận pháp luật năm 2019. Trong đó, hướng dẫn cụ thể việc đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã; điểm số, cách tính điểm số các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các Phòng Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục tại các xã, phường, thị trấn.
Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp, các địa phương đã ban hành Kế hoạch công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện việc tập huấn cho các xã, phường, thị trấn về Quyết định số 619/QĐ –TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT – BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. Trên toàn tỉnh, hiện nay đã có 166 xã và 33 phường, thị trấn được đánh giá "Đạt" chuẩn tiếp cận pháp luật, tính tại thời điểm 31/12/2018.
Công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn hướng dẫn các Sở, Ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến tới toàn thể cán bộ, nhân dân nội dung cơ bản của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg. Tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng đối với Tủ sách pháp luật tại xã, phường, thị trấn, Tủ sách pháp luật tại cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, nhà trường và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời rà soát các loại sách, tài liệu pháp luật do đơn vị chủ trì biên soạn, sách, tài liệu pháp luật có bản quyền và dự kiến sách, tài liệu cần số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần về sách, tài liệu pháp luật của UBND cấp tỉnh tại Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia. Hiện nay, Sở Tư pháp đã tổng hợp danh sách các loại sách, tài liệu pháp luật do các đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh biên soạn, sách, tài liệu pháp luật có bản quyền và dự kiến sách, tài liệu cần số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần về sách, tài liệu pháp luật của UBND cấp tỉnh tại Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, gửi danh sách nêu trên về Bộ Tư pháp theo dõi tổng hợp./.

Hạ Trương


Tin mới:
Các tin khác: