Phòng Tư pháp huyện Tiên Phước tiếp tục tuyên truyền pháp luật hướng về cơ sở
Thứ năm, 12 Tháng 12 2019 07:52 - Lượt xem: 315
PDF. In Email

tngocTiếp tục thực hiện Kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2019 của UBND huyện; từ ngày 10 đến 11/12/2019, Phòng Tư pháp huyện Tiên Phước phối hợp với UBND các xã: Tiên Hà, Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Hiệp tổ chức Hội nghị triển khai, tuyên truyền Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến với 227 lượt cán bộ quân dân chính xã, thôn; kiểm lâm địa bàn; hợp tác xã lâm nghiệp; hộ, nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng; chủ cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn 4 xã.
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe báo cáo viên pháp luật huyện phổ biến và quán triệt những nội dung cơ bản, trọng tâm của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội nghị triển khai, tuyên truyền Luật Lâm nghiệp 2017 giúp các đại biểu nắm rõ những nội dung cơ bản của Luật này, từ đó tăng cường công tác tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân liên quan và người dân địa phương nhằm áp dụng phù hợp, hiệu quả vào công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng tại địa phương.
Sau hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ quân dân chính xã, thôn, UBND các xã sẽ tiếp tục triển khai rộng khắp đến từng địa bàn thôn, xóm. Theo Kế hoạch thì Phòng Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các xã còn lại tuyền truyền, phổ biến nội dung của văn bản Luật trên và hoàn thành trong tháng 12 năm 2019./.
* Ảnh: Một cuộc phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân tại xã Tiên Ngọc

Nguyễn Hoàng Sa


Tin mới:
Các tin khác: