danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 69 khách Trực tuyến
Nhiều khởi sắc trong công tác Tư pháp ở huyện Tây Giang năm 2019
Chủ nhật, 29 Tháng 12 2019 17:10 - Lượt xem: 140
PDF. In Email

Năm 2019, Phòng Tư pháp huyện Tây Giang được Sở Tư pháp xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đứng thứ ba Cụm thi đua các huyện miền núi trong tỉnh. Có được những kết quả này là nhờ sự nổ lực phấn đấu của toàn thể công chức ngành tư pháp từ huyện đến các xã, trong đó việc bám sát các nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu năm là yêu cầu cấp thiết.
Công tác thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có chuyển biến. Ngay từ đầu năm, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2019; Quyết định Công bố Danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần tính đến hết ngày 31/12/2018; Quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018. Phòng đã tổ chức rà soát 23 văn bản, trong đó có: 05 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 01 văn bản hết hiệu lực một phần và còn hiệu lực 17 văn bản.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có nhiều đổi mới: Trong năm 2019, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho HĐPH huyện tổ chức 27 cuộc tuyên truyền pháp luật tại trung tâm hành chính huyện, 10 xã và các trường học có 3.669 lượt người tham dự và HĐPH 10 xã tổ chức 99 cuộc phổ biến pháp luật tại các thôn, khu dân cư với 5.524 lượt người tham dự. Tổ chức thành công Hội thi "Tìm hiểu pháp luật" huyện Tây Giang năm 2019, có 11 đội dự thi là cán bộ, Nhân dân các xã và cơ quan, ban, ngành của huyện.. Tổ chức phổ biến pháp luật tại lớp Bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 400 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trong huyện.
Toàn huyện có 63 Tổ hòa giải/271 hoà giải viên (trong đó nam: 241 người; nữ 30 người); mỗi Tổ hòa giải có từ 03-05 hòa giải viên, thành phần gồm: Trưởng thôn Bí thư chi bộ, Hội trưởng các chi hội: MTTQ, Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, người có uy tín (gìa làng), người có am hiểu về pháp luật. Năm 2019, Ủy ban nhân dân 10 xã đã tiếp nhận số lượng vụ hòa giải là: 20 vụ. Trong đó, hòa giải thành 20 vụ; chủ yếu là các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, tranh chấp đất đai...Chủ tịch UBND huyện đã Quyết định công nhận 07/10 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Đã đầu tư sắm mới 10 tủ đựng sách bằng vật liệu nhôm, kính và sách pháp luật mới nhất cho 10 xã, với tổng trị giá 150.000.000 đồng.
Công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và bồi thường của nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Phòng đã tham mưu cho huyện đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch xã thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, đăng ký hộ tịch đúng quy định. Triển khai thực hiện liên thông TTHC trong đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn huyện. Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung và hệ thống thông tin, quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp cho 20 công chức Tư pháp - Hộ tịch 10/10 xã.
Tăng cường công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật: Tổ chức tập huấn phần mềm quản lý hệ thống xử lý vi phạm hành chính và thi hành pháp luật với hơn 50 công chức, viên chức trực tiếp theo dõi công tác này của các phòng, ban, ngành của huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch và Địa chính - Xây dựng 10/10 xã. Trong năm, không có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong huyện. Đã thẩm định 01 hồ sơ để đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
Làm tốt công tác trợ giúp pháp lý. Tham mưu cho UBND huyện phê duyệt Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2019 và triển khai thực hiện Quyết định 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức kiểm tra công tác truyền thông trợ giúp pháp lý và hướng dẫn sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại 10/10 xã.
Công tác chỉ đạo, xây dựng ngành, đào tạo, bồi dưỡng, cải cách hành chính thực hiện tốt. Thường xuyên tổ chức giao ban công tác 3 tháng, 6 tháng, tổng kết năm và triển khai các giải pháp thực hiện công tác tư pháp có hiệu quả. Niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, Cổng Thông tin điện tử của huyện 40 thủ tục thuộc 05 lĩnh vực đã được UBND tỉnh công bố thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Đặc biệt, nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2019), Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố Hội An tặng 25 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó ở thôn Tr'lêê, xã Atiêng./.

Tâm Hiếu


Tin mới:
Các tin khác: