Xã Tiên Cảnh tuyên truyền bằng xe lưu động về Luật Thanh niên và các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thứ năm, 05 Tháng 8 2021 14:27 - Lượt xem: 166
PDF. In Email

Thực hiện theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 26/5/2021 của Phòng Tư pháp huyện Tiên Phước về phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025, trong đó cần đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm, chú trọng phổ biến những chính sách, quy định pháp luật phù hợp với điều kiện thực tiễn; thực hiện hiệu quả chủ trương Nhà nước giữ vai trò nòng cốt đi đôi với xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, không thể tập trung đông người để tuyên truyền các văn bản pháp luật đến với nhân dân bằng hình thức tuyên truyền miệng, từ ngày 01 đến ngày 04 tháng 8 năm 2021, UBND xã Tiên Cảnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động Luật Thanh Niên và các quy định của pháp luật liên quan đến các hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến phòng chống dịch bệnh.

tiênphuoc
Đợt tuyên truyền lưu động đã giúp cho bà con nhân dân và Đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh và Luật Thanh niên. Qua đó hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, để góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh và tăng cường việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương./.

Nguyễn Danh Dự


Tin mới:
Các tin khác: