Nông Sơn tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động
Thứ năm, 19 Tháng 8 2021 08:32 - Lượt xem: 120
PDF. In Email

Tiếp nối hoạt động tuyên truyền pháp luật lưu động tại xã Quế Trung của Sở Tư pháp, trong 02 ngày 15, 16/8/2021, Phòng Tư pháp Nông Sơn đã tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn 6 xã.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về việc nghiêm cấm các hành vi sử dụng lửa gây nguy cơ cháy rừng; những nội dung cần quan tâm của Luật Cư trú năm 2020; một số điểm mới đáng chú ý của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020; những nội dung mới cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.

Nông Sơn 2

Qua đợt tuyên truyền đã giúp cán bộ và Nhân dân nắm bắt kịp thời các văn bản Luật, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện.
Thông qua tuyên truyền lưu động, Phòng Tư pháp đã cấp 1000 tờ rơi, cung cấp nội dung phát thanh tuyên truyền cho các xã để phát trên loa truyền thanh của địa phương. Đây là hình thức phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay.

PTP Nông Sơn


Tin mới:
Các tin khác: