Phòng Tư pháp Điện Bàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền pháp luật
Thứ năm, 19 Tháng 8 2021 09:01 - Lượt xem: 138
PDF. In Email

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng, là cầu nối để đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Trong thời gian qua, Phòng Tư pháp thị xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.
Trong bối cảnh hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, tỷ lệ người dân sử dụng các trang mạng xã hội, mạng internet ngày càng phổ biến, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên tuyền phổ biến, giáo dục pháp luật trở thành một xu hướng tất yếu, công cụ hữu hiệu, giúp việc truyền tải, cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác nhằm kịp thời định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân, góp phần chung tay thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội chung của thị xã. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, thì hình thức tuyên truyền này càng phát huy hiệu quả, thể hiện tính vượt trội của mình.
Nhằm cập nhật các văn bản pháp luật, các văn bản chỉ đạo của ngành Tư pháp, của UBND thị xã; hoạt động của tư pháp các xã, phường; đăng tải các bản tin pháp luật hàng tháng, các bài tìm hiểu pháp luật; đăng tải nội dung các tờ gấp, video clip tuyên truyền (về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; các quy định xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19...)... Từ tháng 8/2021, Phòng Tư pháp thị xã Điện Bàn chính thức đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử Phòng Tư pháp, có địa chỉ truy cập: http://tuphapdienban.gov.vn, với các chuyên mục như: Chuyên mục Tin tức (gồm các tin hoạt động, tin chuyên ngành, tin tổng hợp); chuyên mục Tuyên truyền, phổ biến pháp luật (gồm văn bản, chính sách mới; tìm hiểu pháp luật; thông tin tuyên truyền); chuyên mục Tư vấn pháp luật; chuyên mục tuyên truyền qua hình ảnh, video clip.... Đồng thời, Phòng Tư pháp thị xã cũng đã ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, cung cấp thông tin của Trang thông tin điện tử nhằm đảm bảo Website được hoạt động thông suốt, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

DB
Song song với công tác tuyên truyền qua Website của Phòng, Phòng Tư pháp đã phối hợp Phòng Văn hóa-Thông tin xây dựng chuyên mục Thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của thị xã; tham mưu UBND thị xã ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021, dự kiến cuộc thi sẽ tổ chức vào đầu tháng 10/2021.
Thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã mở rộng đối tượng tiếp nhận và nội dung tuyên truyền, đưa các chính sách, pháp luật mới ban hành đến người dân được kịp thời; góp phần giảm chi phí, nguồn nhân lực trong quá trình thực hiện. Thời gian tới, Phòng Tư pháp thị xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những văn bản pháp luật mới ban hành; các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thị xã./.

Kim Tuyến


Tin mới:
Các tin khác: