Thăng Bình tổ chức thi trực tuyến "tìm hiểu luật thanh niên năm 2020"
Thứ tư, 25 Tháng 8 2021 15:23 - Lượt xem: 172
PDF. In Email

Thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, ngày 05/8/2021, liên ngành Phòng Tư pháp huyện, Phòng Nội vụ huyện, Đoàn TNCS HCM huyện Thăng Bình đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 1136/KH-UBND về tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Thanh niên năm 2020".
Cuộc thi được tổ chức 01 đợt, dự kiến bắt đầu từ 07 giờ 00 phút ngày 20/8/2021 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 20/9/2021, được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của huyện Thăng Bình (địa chỉ: http://thangbinh.quangnam.gov.vn), Trang thông tin điện tử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thăng Bình (địa chỉ: http://tuoitrethangbinh.vn), Trang thông tin điện tử của Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình (http://noivu.thangbinh.quangnam.gov.vn), người tham dự trả lời các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 20 phút/01 lần thi.
Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác trên địa bàn huyện Thăng Bình. Nội dung thi là các quy định của Luật Thanh niên năm 2020.
Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, nâng cao nhận thức, tích cực động viên, khuyến khích công dân Việt Nam, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, dân tộc, tôn giáo đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác trên địa bàn huyện Thăng Bình học tập, nghiên cứu các quy định pháp luật về thanh niên, qua đó nắm được các quyền và nghĩa vụ của mình và các quy định khác có liên quan. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

PTP Thăng Bình


Tin mới:
Các tin khác: