UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Cập nhật: Thứ năm, 30 Tháng 10 2014 13:35

Nhằm tiếp tục phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời hưởng ứng Cuộc thi do Trung ương tổ chức trên phạm vi cả nước, ngày 28/10/2014, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 4476/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Huyện Điện Bàn tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Tiếp công dân và Luật Việc làm

Cập nhật: Thứ sáu, 31 Tháng 10 2014 13:54

Sáng ngày 30/10/2014, Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật Tiếp công dân và Luật Việc làm cho hơn 140 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện, báo cáo viên pháp luật huyện, công chức Tư pháp- Hộ tịch, cán bộ phụ trách công tác tiếp công dân, công tác Lao động, Thương binh và Xã hội ở 20 xã, thị trấn.

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Cập nhật: Thứ sáu, 31 Tháng 10 2014 13:50

Như ở các phần trước đã giới thiệu, tranh chấp đất đai (TCĐĐ) có thể được giải quyết theo phương thức khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền hoặc khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tương ứng với mỗi phương thức, quy trình, thủ tục giải quyết cũng khác nhau.

Hướng dẫn mới về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Cập nhật: Thứ sáu, 31 Tháng 10 2014 14:08

Ngày 11/09/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 133/2014/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện (gọi chung là phí sử dụng đường bộ). Theo đó:

Hỏi về quy định pháp luật đền bù

Ngày gửi: 18/08/2014; Người gửi: Nguyễn Văn Anh; Email: doanduyxuyen@gmail.com; Điện thoại: 0905877487; Lượt xem: 95
Tôi có một mảnh đất ở, do làm ăn xa nên tôi chưa xây nhà để ở, đã bị thu hồi; ngoài mảnh đất này tôi không còn mảnh đất nào khác trên địa bàn xã; UBND xã đã xác nhận tôi không có chổ ở nào khác tại địa phương. Hộ khẩu tôi hiện đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Ban Đền bù không bố trí đất ở cho gia đình tôi vì cho rằng tôi không thuộc diện phải di chuyển chổ ở, nên chỉ trả tiền cho gia đình tôi. Vậy, tôi xin hỏi Ban đền bù làm như thế có đúng không?