TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 58 khách Trực tuyến
Thông tin tuyên truyền PBGDPL
Vài nét về tình hình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện Tây Giang trong thời gian qua và một số đề xuất, kiến nghị
Thứ năm, 21 Tháng 6 2012 13:41

Tây Giang là huyện miền núi cao, ở phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Nam; là một trong 62 huyện nghèo của cả nước; địa bàn rộng, địa hình rất phức tạp, dân cư sống rải rác với 3.628 hộ/16.561 khẩu, trong đó dân tộc Cơtu chiếm 92,3%, có 8/10 xã thuộc xã biên giới, giáp với nước bạn Lào. Đời sống nhân dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (năm 2011 là: 64,56%), trình độ dân trí còn thấp và chưa đồng đều, phần lớn người dân ít được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng nên sự hiểu biết về pháp luật của người dân còn hạn chế nhất định.

 
Vấn đề tổ chức triển khai thực hiện các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện Núi Thành trong thời gian qua - thực trạng và kiến nghị
Thứ tư, 20 Tháng 6 2012 09:45

Huyện Núi Thành có diện tích tự nhiên là 457,48 ha, được chia thành 17 xã, thị trấn, có 138 thôn, khối phố, trên địa bàn huyện còn có 40 cơ quan nhà nước, 254 doanh nghiệp và 62  trường học.

Công tác tổ chức lực lượng tham gia phổ biến, giáo duc pháp luật

Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Hội đồng phối hợp) cấp huyện thường xuyên được cũng cố, đến nay có 22 thành viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các ngành, hoạt động theo quy chế đề ra; phân công đứng điểm theo dõi, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 
Vấn đề tổ chức triển khai thực hiện các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện Bắc Trà My trong thời gian qua – Thực trạng và kiến nghị
Thứ tư, 20 Tháng 6 2012 09:41

Theo đề nghị của Ban Tổ chức cuộc Tọa đàm, về “Vấn đề tổ chức triển khai thực hiện các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp huyện và xã trong thời gian qua – Thực trạng và kiến nghị”, Phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My tham gia một số ý kiến trao đổi về thực trạng và kiến nghị đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tất cả chúng ta, các ngành các cấp, các địa phương đều nhận thức sâu sắc và đầy đủ mục đích và ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xác định công tác này là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 
Nâng cao hiệu quả công tác Phổ biến pháp luật thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý
Thứ hai, 18 Tháng 6 2012 16:13

Để có cơ sở đánh giá một cách toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong những năm qua, trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong những năm tới; được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Tư pháp sẽ tổ chức cuộc Tọa đàm về công tác này vào ngày 29/6/2012 sắp đến. Để chuẩn bị nội dung cho Tọa đàm, Ban tổ chức có mời một số cá nhân, đơn vị liên quan viết tham luận về những vấn đề liên quan thiết thực đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bắt đầu từ hôm nay, Website của Hội đồng phối hợp tỉnh sẽ lần lượt đăng tải các bài tham luận của các đại biểu gửi đến để bạn đọc tham khảo.

 
Cán bộ, công chức, viên chức: Một nhóm đối tượng đặc thù cần được quy định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ sáu, 27 Tháng 4 2012 13:58

Cán bộ, công chức, viên chức trong toàn bộ hệ thống chính trị nói chung và trong bộ máy nhà nước nói riêng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, quyết định trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, việc nắm vững các quy định của pháp luật, trước hết là quy định của pháp luật chuyên ngành, gắn liền với chuyên môn, nghiệp vụ là một đòi hỏi có tính nguyên tắc đối với nhóm đối tượng này.

 
<< Bắt đầu < Lùi 221 222 223 224 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 223 trong tổng số 224