Thông tin tuyên truyền PBGDPL
Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp trong 06 tháng đầu năm 2020
Thứ năm, 25 Tháng 6 2020 13:45

Để triển khai thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; đồng thời chủ động ban hành nhiều văn bản theo thẩm quyền, để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện; với một số kết quả nổi bật

 
Tiên Phước tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ quân dân chính xã, thôn
Thứ tư, 24 Tháng 6 2020 09:06

Từ ngày 16 đến 19/6/2020, Phòng Tư pháp phối hợp với Thanh tra huyện Tiên Phước tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp Công dân cho 253 người là cán bộ quân dân chính xã, thôn tại 4 xã: Tiên Lộc, Tiên Cẩm, Tiên Châu và Tiên Lãnh.

 
Đông Giang: Nâng cao hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức về tác hại của rượu, bia
Thứ năm, 18 Tháng 6 2020 08:11

Ngày 09/6/2020, tại Trung tâm VHTT- PTTH của huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Đông Giang đã triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các Nghị định có liên quan; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử cho 240 cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang toàn huyện.

 
Tiên Phước tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật trong nhà trường
Thứ năm, 18 Tháng 6 2020 08:09

Trong 02 ngày 15 và 16/6/2020, UBND các xã Tiên Ngọc, Tiên Lộc của huyện Tiên Phước phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh xã hội tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và bạo lực học đường cho hơn 220 học sinh Tiểu học tại 2 địa phương.

 
Đông Giang thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số
Thứ ba, 16 Tháng 6 2020 15:18

Từ ngày 02/5 đến ngày 05/5/2020, Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 04 trên địa bàn huyện Đông Giang - Tây Giang tiến hành công tác trợ giúp pháp lý đến 05 thôn, thuộc năm xã theo theo Kế hoạch số 03/KH-CN ngày 13/02/2020 cho các đối tượng với 277 lượt người tham gia.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 trong tổng số 234