danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 288 khách Trực tuyến
Thẩm định Đề án vị trí việc làm của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
Thứ hai, 26 Tháng 3 2018 08:25 - Lượt xem: 8669
PDF. In Email

Chiều 22/3/2018, tại Sở Tư pháp Tổ Thẩm định do đồng chí Trần Đình Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội động thẩm định làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc để nghe Sở Tư pháp bảo vệ Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở.

thamdinhQuang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Xuân Hiếu - Phó Giám đốc Sở đã trình bày báo cáo tóm tắt Đề án Vị trí việc làm của Sở. Theo đó, hiện nay cơ cấu tổ chức của Sở gồm có Lãnh đạo Sở: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc; 07 phòng (Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Hành chính tư pháp; Phòng Bổ trợ Tư pháp; Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL; Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật) và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Phòng Công chứng số 1; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản). Về biên chế được UBND tỉnh giao 36 biên chế công chức theo Quyết định số 3860/QĐ – UBND ngày 31/10/2017 và 04 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Số lượng người làm việc đến thời điểm 01/01/2018, công chức trong biên chế là 29 người, 01 hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ và 03 hợp đồng theo NĐ 68.

Các thành viên Tổ thẩm định đã báo cáo kết quả thẩm định vị trí việc làm của Sở Tư pháp. Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Trần Đình Tùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ thẩm định đã đánh giá cao Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở, Sở đã xây dựng được phân nhóm cơ bản, rõ ràng, cơ cấu ngạch công chức xác định vị trí việc làm phù hợp với Quyết định số 2066/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ, theo đó vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp như sau: năm 2018 giao 32 biên chế công chức và 03 hợp đồng theo NĐ 68; lộ trình đến năm 2021 giảm 01 biên chế còn 31 biên chế. Về cơ cấu tổ chức giảm số lượng phòng theo hướng tinh gọn, đảm bảo số lượng biên chế mỗi phòng từ 5 đến 7 biên chế, Sở cần sắp xếp lại các vị trí công việc theo vị trí việc làm đã được duyệt. Thay mặt Lãnh đạo Sở đồng chí Bùi Xuân Hiếu cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Tổ thẩm định, tiếp thu các ý kiến của tổ thẩm định; hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức để trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Văn Cả

 


Tin mới:
Các tin khác: