danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 69 khách Trực tuyến
Kết quả công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thứ năm, 29 Tháng 3 2018 08:11 - Lượt xem: 1035
PDF. In Email

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, công tác CCHC quý I năm 2018 đã được các sở, ban, ngành và các địa phương tập trung triển khai quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm.

tkp(Ảnh: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam)

Về công tác chỉ đạo, điều hành

Ngày 12/02/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 697/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 với 07 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành; kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và các tổ chức, bộ phận cấu thành bên trong các Sở, Ban, ngành. (2) Hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt và bố trí công chức, viên chức theo đúng Đề án xác định vị trí việc làm và tiếp tục thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (3) Kiện toàn, tổ chức lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp phù hợp với thực tiễn; đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính công Tam Kỳ, Điện Bàn và Hội An, tiến đến thực hiện đồng bộ tại các huyện vùng đồng bằng còn lại. (4) Thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh. (5) Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (6) Triển khai thực hiện Đề án chính quyền điện tử và đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và giải quyết công việc, thực thi công vụ. (7) Tăng cường kiểm tra về thực hiện công tác cải cách hành chính, thanh tra công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, doanh nghiệp, vi phạm kỷ luật và đạo đức công vụ.
Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 phù hợp với chức năng chuyên môn của mình và đảm bảo thống nhất, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở.
Tính đến hết quý I/2018, tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh đã giải quyết được 8.511 hồ sơ/ 8.809 hồ sơ được tiếp nhận.
Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường việc công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC, tiếp tục nâng cao sự hài lòng của tổ chức, người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.
Kết quả về hiện đại hóa nền hành chính nhà nước
Ngày 14/12/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7073/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2018.
Tính tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 19/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 18/18 UBND cấp huyện đã có Trang/Cổng thông tin điện tử, đã có mạng Lan và kết nối internet. Tỷ lệ máy tính/ cán bộ, công chức ở cấp tỉnh đạt 97%; cấp huyện đạt 86%. Có 15 cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 388 thủ tục; 04 cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với 21 thủ tục. Toàn tỉnh có 34 cơ quan hành chính triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008. Trong đó, có 20 sở, ban, ngành và 14 UBND cấp huyện đã được cấp giấy chứng nhận; 100% sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành.
Nhìn chung, việc triển khai các giải pháp quản lý, điều hành về công tác cải cách hành chính của tỉnh và của từng cơ quan, đơn vị đã từng bước đi vào nề nếp, tạo được sự chủ động, kịp thời bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước trên toàn tỉnh./.

Kim Phượng
(VP UBND tỉnh Quảng Nam)


Tin mới:
Các tin khác: