TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 61 khách Trực tuyến
UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục TTHC được giải quyết theo quy trình bốn bước tại Trung tâm Hành chính công
Thứ sáu, 11 Tháng 5 2018 15:10 - Lượt xem: 850
PDF. In Email

Ngày 08/5/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1466/QĐ-UBND phê duyệt 365 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết  của các Sở, Ban, ngành đưa vào thực hiện giải quyết theo Quy trình bốn bước: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh. Cụ thể như sau:

Sở Công Thương: 88 TTHC; Sở Thông tin và Truyền thông:  14 TTHC; Sở Xây dựng: 10 TTHC; Sở Kế hoạch và Đầu tư: 48 TTHC; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 25 TTHC;  Sở Y tế: 11 TTHC; Sở Khoa học và Công nghệ: 18 TTHC; Sở Giao thông vận tải: 52 TTHC; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: 30 TTHC: Sở Tài chính: 11 TTHC: Sở Nội vụ: 11 TTHC: Sở Tư pháp: 35 TTHC; và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai: 12 TTHC.

Cũng theo Quyết định trên, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành liên quan nêu trên có trách nhiệm tổ chức, phân công lãnh đạo đơn vị trực tiếp, thường xuyên đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh, để thực hiện giải quyết TTHC tại chỗ cho tổ chức, cá nhân theo Quy trình bốn bước để đảm bảo đúng tiến độ tại Kế hoạch số 6308/KH-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh về rà soát thủ tục hành chính, thực hiện phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC và Kế hoạch số 06-KH/BCĐ ngày 03/4/2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018./.

                                           Trương Văn Hoài

(Văn phòng UBND tỉnh)


Tin mới:
Các tin khác: