danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 19 khách Trực tuyến
Thành phố Tam Kỳ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ Phòng Tư pháp sang Phòng Văn hóa - Thông tin
Thứ sáu, 21 Tháng 9 2018 07:41 - Lượt xem: 603
PDF. In Email

Thực hiện công văn số 4358/UBND-KGVX ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam và Công văn số 1677/UBND-TP ngày 06 tháng 9 năm 2018 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; chiều ngày 19/9/2018, Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin và Phòng Nội vụ thành phố tổ chức bàn giao nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

TamKy

Tại buổi làm việc, Phòng Tư pháp đã thông qua nội dung các văn bản chỉ đạo thực hiện của Trung ương, tỉnh và thành phố về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và tiến hành bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ Phòng Tư pháp sang phòng Văn hóa - Thôn tin kể từ ngày 10/9/2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thành phố đã thống nhất nhận bàn giao kèm theo hồ sơ lưu về thẩm định hương ước, quy ước của 109 thôn, khối phố của thành phố Tam Kỳ năm 2013. Sau khi thực hiện bàn giao, phòng Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố chỉ đạo việc rà soát, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước và kiểm tra công nhận theo đúng các nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Dịp này, các đơn vị cũng đã họp bàn về nội dung chuẩn bị cho hội nghị triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ di tích theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố. Dự kiến các hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 05/10/2018 đến ngày 10/10/2018./.

Thúy Sương


Tin mới:
Các tin khác: