danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 25 khách Trực tuyến
Sở Tư pháp tập huấn phần mềm quản lý hệ thống Cơ sở dữ liệu về XLVPHC và TDTHPL
Thứ hai, 12 Tháng 11 2018 14:28 - Lượt xem: 8940
PDF. In Email

Thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và kế hoạch triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHPL) năm 2018; ngày 07/11/2018, Sở Tư pháp tổ chức tổ chức tập huấn phần mềm quản lý hệ thống Cơ sở dữ liệu về XLVPHC và TDTHPL trên địa bàn tỉnh cho 80 công chức, viên chức làm công tác XLVPHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và Phòng Tư pháp, Công an, Đội Kiểm tra quy tắc (Đội Quản lý trật tự xây dựng) các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Xuân Hiếu – Phó Giám đốc Sở đến dự khai mạc và chỉ đạo hội nghị.

TaphuanXLVPHC

Tại hội nghị, đơn vị xây dựng phần mềm giới thiệu, hướng dẫn nội dung của Phần mềm quản lý hệ thống Cơ sở dữ liệu về XLVPHC và TDTHPL, luật gồm 2 phần: Dữ liệu về XLVPHC và Báo cáo, thống kê công tác thi hành pháp luật về XLVPHC và TDTHPL. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được cấp tài khoản và hướng dẫn cụ thể cách thức cập nhật vào phần mềm Cơ sở dữ liệu bằng hình thức thao tác trực tiếp trên máy tính. Sau khi tiếp thu kiến thức, các đại biểu sẽ tiến hành cập nhật vào phần mềm các quyết định XLVPHC, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương mình ban hành trong năm 2018 và các năm sau.

Phần mềm quản lý hệ thống Cơ sở dữ liệu về XLVPHC và TDTHPL được xây dựng theo Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ, Thông tư số 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016  của Bộ Tư pháp quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC. Việc triển khai Phần mềm này nhằm theo dõi việc chấp hành các quyết định XLVPHC, quyết định áp dụng các biện pháp XLHC phục vụ công tác báo cáo, thống kê tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC và TDTHPL được nhanh chóng, kịp thời, chính xác, giúp các cấp, các ngành có cơ sở để đưa ra các chính sách, biện pháp quản lý cho phù hợp.

Trong năm 2019, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tổ chức triển khai Phần mềm này đến 244 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh./.

Ly Dung


Tin mới:
Các tin khác: