danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 32 khách Trực tuyến
Công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL, kỳ 2014 -2018
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019 15:50 - Lượt xem: 562
PDF. In Email

 Ngày 11/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 737/QĐ-UBND, công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc lĩnh vực quản lý của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, kỳ 2014-2018. Kết quả được công bố bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa VBQPPL còn hiệu lực, đồng thời là Danh mục VBQPPL còn hiệu lực, gồm 361 văn bản, được sắp xếp theo các lĩnh vực cụ thể như: Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng…

2. Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, gồm: 269 văn bản.

3. Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần, gồm: 45 văn bản.

4. Danh mục VBQPPL cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, gồm: 29 văn bản.

Kim Oanh


Tin mới:
Các tin khác: