danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 26 khách Trực tuyến
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 do Bộ Tư pháp tổ chức
Thứ tư, 24 Tháng 4 2019 20:57 - Lượt xem: 1782
PDF. In Email

Nhằm mục đích cung cấp kiến thức cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1200/KH-BTP ngày 09/4/2019 về việc tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019.
Để tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi trên, Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo việc tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi trong toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi này.
Người tham gia dự thi có thể vào một trong hai địa chỉ sau:
http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/homes.aspx
hoặc: http://www.sotuphapqnam.gov.vn/ (Mục "HƯỞNG ỨNG CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN DO BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC" ở chính giữa trang chủ).
Dự kiến thời gian thi được tổ chức từ tháng 5 đến 9 năm 2010, chia thành 04 đợt thi. Các nội dung khác liên quan đến Cuộc thi được giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và của Hội đồng phối hợp tỉnh./.

Minh Tâm


Tin mới:
Các tin khác: