danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 39 khách Trực tuyến
Sở Tư pháp hoàn thành các lớp tập huấn hệ thống quản lý về XLVPHC và TDTHPL
Thứ hai, 11 Tháng 11 2019 14:59 - Lượt xem: 5905
PDF. In Email

Thực hiện Kế hoạch số 6220/KH-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2019; từ ngày 14/10/2019 đến ngày 07/11/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức 18 lớp tập huấn hệ thống quản lý về XLVPHC và TDTHPL cho gần 920 công chức làm công tác XLVPHC của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn huyện, công chức Tư pháp – Hộ tịch, Địa chính – Xây dựng của 244 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

tdthpl2tdthpl
Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe giới thiệu chung về hệ thống quản lý, hướng dẫn các thao tác sử dụng phần mềm trực tiếp trên máy tính, cách thức cập nhật các quyết định về XLVPHC, quyết định về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính vào dữ liệu XLVPHC; quy trình thực hiện chế độ báo cáo, thống kê công tác thi hành pháp luật về XLVPHC và TDTHPL định kỳ hàng năm trên địa bàn tỉnh.
Đến nay, Sở Tư pháp đã hoàn thành việc triển khai hệ thống quản lý về XLVPHC và TDTHPL từ cấp tỉnh đến cấp xã nhằm theo dõi thông tin, tình hình VPHC, tình hình thi hành các quyết định về XLVPHC, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; tổng hợp, thống kê, báo cáo số liệu công tác thi hành pháp luật về XLVPHC và TDTHPL trên địa bàn tỉnh được nhanh chóng, kịp thời, chính xác và hiệu quả, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền địa phương, cơ sở./.

Dung Ly


Tin mới:
Các tin khác: