danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 22 khách Trực tuyến
Đông Giang kiểm tra công tác Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ năm, 26 Tháng 11 2020 08:24 - Lượt xem: 181
PDF. In Email

Thực hiện Kế hoạch số 1980/KH-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2020; từ ngày 18 đến ngày 20/11/2020, UBND huyện Đông Giang đã thành lập Tổ kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật do đồng chí Nguyễn Thành Thiện – Trưởng phòng Tư pháp làm Trưởng đoàn.
Tổ kiểm tra đã thực hiện công tác kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện và 02 địa phương việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật ở cơ sở.đong giang 26.11 đã sửa
Qua đợt kiểm tra nhận thấy các đơn vị đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện pháp luật ở cơ sở, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước góp phần đưa các chính sách, chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống./.

Thành Thiện


Tin mới:
Các tin khác: