danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 60 khách Trực tuyến
Hội đồng phối hợp tỉnh hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021
Thứ ba, 26 Tháng 1 2021 09:05 - Lượt xem: 78
PDF. In Email

Ngày 21/01/2021, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Công văn số 56/HĐPH về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021 đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
Thứ nhất, tăng cường tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua
Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tùy theo tình hình điều kiện của từng đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động trong cơ quan, đơn vị nội dung các văn bản pháp luật nêu trên; chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, Đoàn viên, Hội viên, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực hiện công vụ và tham gia PBGDPL cho người dân.
Đối với các Sở, ngành quản lý nhà nước về lĩnh vực các luật, nghị quyết mới được thông qua: Đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị mình trên Cổng/Trang Thông tin điện tử và các hình thức thích hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu. Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến pháp luật; kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung và tinh thần của văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên pháp luật của Sở, ngành trực tiếp triển khai thi hành văn bản luật; giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của văn bản luật liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật khi công dân có yêu cầu trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc của công dân. Chỉ đạo, hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện (tập huấn, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật trực tuyến; đối thoại pháp luật trực tuyến; biên soạn, đăng tải hỏi - đáp pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử ...); bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.
Chủ tịch Hội đồng Phối hợp các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật tại địa phương; giao nhiệm vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật nghiên cứu, tìm hiểu các quy định mới, thiết thực, gắn liền với đời sống nhân dân để tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn.
Thứ hai, tăng cường PBGDPL để phòng ngừa tội phạm giết người
Thực hiện Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người; các Sở, ban, ngành có liên quan và địa phương tiến hành tổ chức PBGDPL cho Nhân dân với nội dung tập trung vào các quy định của pháp luật về thương lượng, hòa giải, khởi kiện, khiếu nại, tố cáo, việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình, hình phạt đối với tội phạm giết người.
Đổi mới hình thức PBGDPL để phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, trong đó, tập trung vào các hoạt động phổ biến tại cơ sở như: đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật, hoà giải ở cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số và mạng xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức PBGDPL trực quan.
Thứ ba, đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Tết Tân Sửu 2021
Các Sở, Ban, ngành và các địa phương cần đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Tết Tân Sửu 2021: Hướng dẫn cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Cán bộ, công chức khi thực thi công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.
Nội dung PBGDPL dịp Tết Tân Sửu 2021 tập trung vào các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, hủ tục, đánh bạc...); trật tự, an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, chú trọng việc xử lý hành vi sử dụng rượu bia tham gia giao thông; phòng cháy, chữa cháy; quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, tăng cường quản lý phòng, chống và xử lý nghiêm hành vi mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, quản lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; an toàn, vệ sinh thực phẩm; bảo vệ di sản văn hóa, quản lý đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ, giải trí, vui chơi, nhất là tại các lễ hội trong và sau dịp Tết... Tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, nhất là các quy định về hậu quả pháp lý và trách nhiệm xã hội trong trường hợp làm lây lan dịch bệnh do vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, quy định về cách ly bắt buộc; thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động phòng tránh dịch bệnh tại địa phương..
Hình thức PBGDPL được lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, PBGDPL trực quan trong công tác PBGDPL; lồng ghép giao lưu, sinh hoạt văn hóa, lễ hội, hòa giải ở cơ sở..., đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, già làng, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục đồng bào, người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội./.

PBGDPL


Tin mới:
Các tin khác: