danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 59 khách Trực tuyến
Đại Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND năm 2015
Thứ năm, 28 Tháng 1 2021 13:59 - Lượt xem: 130
PDF. In Email

Ngày 25/01/2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND năm 2015, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 cho 136 cán bộ, công chức cấp huyện và cấp xã đại diện cho Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, hội, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN, Công chức Tư pháp – Hộ tịch và Văn phòng -Thống kê 18 xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Vũ, UVTV, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Nam Phước- Phó ban pháp chế HĐND huyện báo cáo Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND năm 2015, đồng chí Võ Đình Quý Thanh - Phó Phòng Nội vụ huyện báo cáo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính quyền địa phương năm 2019.ảnh bài 28.1đại lộc
Qua Hội nghị đã giúp các đại biểu nắm bắt những nội dung cơ bản của 02 văn bản Luật trên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ và nhân dân tham gia ứng cử, đề cử, hiệp thương và đi bầu cử cho những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, sau bầu cử cấp huyện và cấp xã tập trung kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương đảm bảo tiêu chuẩn, thành phần, số lượng theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian đến, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện giao cho Phòng Tư pháp phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền 02 văn bản Luật này đến tận người dân để người dân hiểu và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình về bầu cử theo quy định.

Phòng Tư pháp huyện Đại Lộc


Tin mới:
Các tin khác: