danhmuctthc11

TIEPNHANPHANANHKIENNGHI

TDTHPL

MOTCUA

thongtinbaochi

Liên kết web

banner-cttdtpd

daugiataisan2020

toa-an-nhan-dan-tinh-quang-nam

MOTCUA

Lượt truy cập

HTML Hit Counter
Hiện có 44 khách Trực tuyến
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" - năm 2021
Thứ sáu, 26 Tháng 2 2021 10:35 - Lượt xem: 266
PDF. In Email

Ngày 25/2/2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" - năm 2021; theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện cụ thể như sau:
Thứ nhất, xây dựng, ban hành Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 đến 2021" trong năm 2021.
Thứ hai, Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021" với 02 đợt thi:
- Đợt 1: Hưởng ứng đợt cao điểm tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung cơ bản liên quan đến các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, thời gian thực hiện từ ngày 15/03/2021 – 15/4/202
- Đợt 2: Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, nội dung cơ bản là các Luật mới ban hành, có hiệu lực năm 2021 và các Luật, văn bản hướng dẫn có liên quan trực tiếp đến người dân..., thời gian thực hiện từ ngày 15/5/2021 – 15/6/2021.
Thứ ba, tổ chức Tọa đàm tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Các hoạt động trên nhằm góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội qua đó tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân./.

PBGDPL


Tin mới:
Các tin khác: